• A- A A+

  L’Associació per a la defensa d'animals d'Osona gestionarà el servei comarcal de recollida d'animals

  ple 26 5

  El Ple comarcal va aprovar per unanimitat el contracte del nou servei d’animals de companyia, un dels punts claus del mandat polític del Consell Comarcal, que donarà servei a 37 municipis d’Osona a partir del juliol.

  El Consell Comarcal d’Osona (CCO) ha adjudicat el servei comarcal de recollida i custòdia d’animals de companyia abandonats o perduts a l’Associació per a la defensa dels animals d’Osona (ADAO). És una de les dues empreses que s’havien presentat a la licitació que començarà a prestar el nou servei a partir de l’1 de juliol. El contracte és de dos any, amb possibilitat de dues prorrogues anuals més, i s’adjudica per un preu de 80.000 euros (+IVA).

  Aquest va ser un dels punts de l’ordre del dia del Ple Comarcal d’aquest dimecres 25 de maig i va ser aprovat per unanimitat per tots els grups polítics. La vicepresidenta tercera, Margarida Feliu, va explicar que ‘és la modificació d’un servei que recull les peticions dels propis ajuntaments’, les prestacions que inclou van ser treballades i consensuades en la Comissió d’estudi constituïda per a la creació del servei, formada per un representant de cada grup polític amb representació comarcal, per representants d’entitats comarcals de defensa dels animals, i personal dels serveis tècnics i jurídics del CCO.

  Com serà el nou servei comarcal?

  Es tracta d’un nou servei més integral que oferirà captura d’animals vius les 24 hores del dia els 365 dies a l’any (a la via pública o a les dependències municipals) a 37 ajuntaments de la comarca -dos més que abans ja que s’hi ha incorporat Sant Bartomeu del Grau i l’EMD de Sant Miquel de Balenyà-. El contracte també inclou la recollida d’animals vius així com la seva recuperació i també els serveis d’acollida, custòdia i adopció.

  Com a serveis complementaris prestats pel Consell Comarcal se seguirà donant assessorament i suport tècnic en temes relacionats amb els animals de companyia i promoció en matèria de tinença responsable. Pel que fa el servei optatiu de creació i manteniment de colònies controlades de gats de carrer -petició expressa per parts dels ajuntaments-, actualment s’està analitzant quina és la millor opció per podar-lo a terme i es preveu poder-lo incorporar en una segona fase.

  Per tal de poder donar un servei comarcal de qualitat, els plecs de clàusules recollien una sèrie d’aspectes que habitualment no es tenen en compte en les licitacions d’aquesta naturalesa, com per exemple disposar d’un etòleg professional per treballar les modificacions de conducta en animals per millorar la seva sociabilització i incrementar les possibilitats d’adopció; disposar d’un protocol per a les adopcions i el seu seguiment posterior; el compromís d’exigir llicència prèvia per a l’adopció de gossos potencialment perillosos; que el veterinari tingui presència física al centre d’acollida; equipar als ajuntaments amb un lector de xips per evitar desplaçaments innecessaris tant d’animals com de propietaris al centre d’acollida, entre d’altres.

  El nou model de recollida de residus, més a prop

  El Ple d’aquest dimecres també va aprovar l’acceptació d’un paquet de delegacions de competències al Consell Comarcal per la prestació del servei de recollida selectiva de residus de 28 municipis de la comarca. Un pas molt important en el marc de la nova etapa de recollida de residus comarcal que s’està gestant. Amb excepció de la CUP que es va abstenir, tots els grups polítics van votar-hi a favor.

  Marc Verdaguer i Joan Carmona s’acomiaden com a consellers comarcals

  La sessió plenària va acceptar la renúncia dels consellers comarcals Marc Verdaguer (Junts x Cat), que feia més de 10 anys que formava part de l’ens comarcal, i Joan Carmona (PSC). A tots dos, se’ls va agrair la seva dedicació i compromís amb la comarca i la feina de tots aquests anys.

  • Visualitza íntegrament la sessió plenària al Canal de Youtube del CCO

  Comença el termini per sol·licitar les subvencions relatives a la rehabilitació d’edificis

  pexels sl wong 941228

  El passat 23 de maig de 2022 es va iniciar el termini per sol·licitar les subvencions relatives a la rehabilitació d’edificis i definides a la Resolució DSO 825/2022 publicada al DOGC de 28 de març de 2022.

  Aquestes subvencions estan emmarcades als fons europeus Next Generation i tenen per objectiu bàsic reduir un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable  i un mínim de reducció de demanda segons la zona climàtica on correspongui l’edifici que es vulgui rehabilitar.

  Subvencions estan destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

  Són un instrument per a impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges, i una oportunitat única per accelerar un parc d’habitatge sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, però també poden finançar la rehabilitació tradicional, com l’accessibilitat, o la conservació dels edificis.

  Enguany la tramitació d’aquestes subvencions ha canviat substancialment i l’Agència de l’habitatge de Catalunya col·labora amb les oficines tècniques de rehabilitació tan del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona com del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Barcelona pel que fa a la documentació especifica i de caire tècnic, i amb el Col·legi d’administradors de finques de Barcelona per a la revisió de la documentació de caire jurídic-administratiu .

  No obstant aquest nou escenari, l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal, també com a oficina TÈCNIA DE REHABILTIACIÓ,  està a la disposició de la ciutadania per l’assessorament en matèria de rehabilitació i per aclarir qualsevol dubte que se’n pugui derivar d’aquest nou sistema de sol·licitud. ( C. Ramon d'Abadal i Vinyals, 5 3r. (Ed. El Sucre) – VIC – Telf. Contracte : 93 883 41 25)

  Destinataris de les subvencions:

  Les comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

  Requisits dels edificis:

  Els edificis que vulguin optar a la subvenció han de complir, els establerts a la resolució , no obstant i com a destacats han de donar compliment als següents requisits mínims:

  Disposar amb caràcter previ a la sol·licitud de la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit per la Generalitat , i del Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici.

  S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

  L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.

  El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges

  Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, si en té o tenen altres usos compatibles, tinguin ús residencial d’habitatge

  Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris, excepte en els casos d’edificis de propietaris únics.

  Actuacions subvencionables:

  Actuacions de rehabilitació de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, que suposin una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o el 35%, segons la zona climàtica.


  Les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici).

  El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum Energia Primària No Renovable :

  • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
  • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habitatge).
  • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).

  Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

  Documentació mínima necessària :

  Podeu consultar la documentació necessària en l'apartat 3 de l'Annex 1 de la  Resolució DSO/825/2022, de 22 de març

  Quantia dels ajuts

  Estalvi Energètic aconseguit

  % màxim de subvenció del cost de l’actuació

  Habitatge

  Locals o altres usos

   

   

  Quantia màxima per habitatge

  Quantia màxima per m2

  30% ≤ ΔCep,nren < 45%

  40 %

  6.300 €

  56 €

  45% ≤ ΔCep,nren < 60%

  65 %

  11.600 €

  104 €

  ΔCep,nren < 60%

  80 %

  18.800 €

  168 €

   On cal adreçar-se:

  Al tècnic o a l’administrador de finques de l’edifici. Ofereixen assessorament i tramiten la subvenció i les gestions amb els col·legis d’arquitectes i els col·legis d’aparelladors, els arquitectes tècnics i els enginyers de l’edificació, a fi de resoldre les qüestions tècniques.

  Si la comunitat no en té, cal adreçar-se directament al col·legi d’administradors de finques que pertoqui segons la zona.

  Per contactar amb entitats relacionades amb aquest tema:

  Qui ha de realitzar els tràmits de presentació de subvenció : IMPORTANT !!!!

  La realitzarà un tècnic competent que farà la declaració responsable dels requisits tècnics de l’edifici objecte de la subvenció.

  La declaració ha de contenir les dades degudament formalitzades per la seva tramitació, i no s’adjuntarà cap documentació tècnica ni administrativa. Aquesta documentació tècnica i administrativa es lliurarà en els diferents col·legis professionals que correspongui, juntament amb l'acusament de rebuda que obtingueu,  pels mitjans establerts per les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR), perquè en realitzin la seva revisió, validació i realitzin l’informe d’avaluació i idoneïtat administrativa i técnica

  On s’ha de fer la sol·licitud , a l’enllaç següent de l’ Agència de l’Habitatge de Catalunya

  Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)

  https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

  Calendari

  El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2022 s’inicia el 23 de maig fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons

  Sessió del Ple comarcal - 25 de maig de 2022

  foto sala plens

  D’acord amb la resolució de presidència de convocatòria de la sessió i seguint les indicacions de secretaria, us convoquem a la sessió ordinària del Ple Comarcal, que es farà el dia 25 de maig de 2022, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens del Consell Comarcal, d’acord amb el següent:

  Ordre del dia:

  • APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
  • ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL CONSELLER MARC VERDAGUER
  • ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL CONSELLER JOAN CARMONA
  • ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L'AJUNTAMENT D'ESPINELVES
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L'AJUNTAMENT D'OLOST
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L'AJUNTAMENT D'ORISTÀ
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA
  • ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L'AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ D'ALBARS
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'OSORMORT
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA
  • ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE SOBREMUNT
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE SORA
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA DE L'AJUNTAMENT DE GURB
  • ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L'AJUNTAMENT DE LLUÇÀ
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE LES MASIES DE RODA
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU
  • ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L'AJUNTAMENT DE MONTESQUIU
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L'AJUNTAMENT D'ORÍS
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE BESORA
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE VIC
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLUÇANÈS
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE VIDRÀ
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
  • ACCEPTACIÓ DEFINITIVA DE LA DELEGACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SOBREMUNT DEL SERVEI D'AIGUA EN BAIXA
  • APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU: INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 367,5 kWn PER AUTOCONSUM A L’EDAR DE VIC
  • APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU DIPÒSIT A L'ABASTAMENT D'OSONA SUD - MONTRODON A TONA (OSONA)
  • APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VIC I EL CONSELL COMARCAL D'OSONA PER LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM
  • APROVACIÓ DE LA SEPARACIÓ DEL CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA
  • APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL) DEL CENTRE OBRER RECREATIU DE MONTESQUIU
  • ADJUDICACIÓ CONTRACTE: SERVEI COMARCAL DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS
  • APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2022 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
  • APROVACIÓ INICIAL DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI ECONÒMIC 2022
  • DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE L'EXERCICI ECONÒMIC 2022
  • DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022
  • DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
  • APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 1/2022 DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
  • DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE
  • DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA
  • PRECS I PREGUNTES

   La sessió es podrà seguir en directe mitjançant l’enllaç https://youtu.be/B2EJ8S3wGmc

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat