• A- A A+

  Noves tecnologies

  Des del Departament de Noves Tecnologies s’ofereix suport informàtic a tot el personal del Consell Comarcal d’Osona així com als municipis, consorcis i mancomunitats de la comarca. Els professionals que l’integren també donen suport i assessorament en matèria de telecomunicacions en servei de veu, de mòbil de veu i dades i de dades i accés a Internet mitjançant el Consorci Localret.

  Àmbits d'actuació i serveis 

   Servei d’assessorament en administració electrònica

  Ofereix assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment als ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

  El catàleg dels serveis és pot consultar a l'apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals són:

  • eTRAM: Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet.
  • Via Oberta: Compartició de dades entre administracions.
  • EACAT: Tramitació interadministrativa entre les administracions públiques catalanes.
  • PSCP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant).
  • eFACT: Factura electrònica.
  • eNOTUM: Notificacions electròniques.
  • ERES: Registre d’Entrada i Sortida.
  • Cercador: Cercador de les administracions públiques.
  • IDEC Local: Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (guia de carrers, etc.).
  • Seu i Tauler electrònic
  • Tramitació entre administracions
  • Portal de transparència

   Servei d’Informàtica

  • Assessorament i assistència a totes les àrees del Consell Comarcal, incloent-hi Osona Turisme, Depuradores d’Osona, Consorci d'Osona de Serveis Socials, Arxiu Comarcal, Servei de Català, etc.
  • Disseny i manteniment de l’espai web del Consell (www.ccosona.cat
  • Desenvolupament de bases de dades i programari intern per a les diferents àrees.

   Projecte EaCat.cat i suport als ajuntaments

  El servei de Noves Tecnologies del Consell Comarcal d’Osona assessora i ofereix suport informàtic als ajuntaments de la comarca, tant per a la implantació de la plataforma de l’EaCat (Extranet de les Administracions Catalanes) com per a d’altres temes diversos relacionats amb la informàtica.

  La plataforma EaCat.catt ha de permetre, tant en definició com en funcionalitat, assolir l’objectiu d’intercanvi d’informació entre les administracions. Des del servei de Noves Tecnologies s’ha dut a terme la implantació d’aquest projecte a Osona, amb l’adhesió a l’EaCat de la totalitat dels ajuntaments de la comarca (51) i l’adquisició i el repartiment d’equips informàtics i programari entre ells per valor aproximat d’uns 750.000 euros.

  El projecte EaCat.cat té els seus precedents en el projecte del Centre de Serveis Integrats (CSI) nascut l’any 2012 amb l’objectiu d’integrar els tràmits administratius entre les administracions catalanes.

   Suport a les aplicacions del Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya)

  • e-tram (Tràmits en línia per a la ciutadania)
  • e-notum (notificacions electròniques)
  • e- Tauler (Tauler d’anuncis i edictes)
  • Seu-e (Seu electrònica)
  • Perfil del contractant (Plataforma pública de contractació)
  • e-fact (Factura electrònica)
  • Via oberta (Intercanvi de dades entre administracions
  • Seu i Tauler electrònic
  • Tramitació entre administracions
  • Portal de transparència

   Projecte compra agregada dels serveis de comunicació

   Suport al procés de contractació agregada dels serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) endegat pel Consorci Localret i la Éxcma. Diputació de Barcelona pels municipis, consorcis, consells comarcals i ens local de la demarcació de Barcelona adherits al procés de contractació agregada, que ha representat un estalvi del 45,15% en els serveis de comunicació fixa, un 69,14% en els serveis de comunicacions mòbils de veu i dades i del 8,32% en els serveis de dades i accés a internet dels preus de licitació.

   Entitat de Registre de CatCert

  Emissió de targetes de signatura digital del CatCert (Agència Catalana de Certificació) per al personal de les entitats públiques de la comarca d’Osona.

  Llista dels diferents tipus de certificats

   Emissió de certificats digitals IdCat per a tota la ciutadania

  El Consell Comarcal d’Osona opera com a entitat de registre del certificat digital IdCat. Com a tal, pot emetre i gestionar aquest identificador digital, que garanteix la identitat de les persones a Internet i els permet realitzar tràmits públics des de la xarxa, amb una confidencialitat total de les seves dades i tràmits.

  L’IdCat és el certificat digital reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert) i amb el qual els tràmits realitzats via Internet tenen validesa. Entre d’altres, permet identificar-se de forma segura en portals i aplicacions, operar amb diferents administracions i signar digitalment documents, factures, autoritzacions, correus electrònics... amb les mateixes garanties que si es fa de forma presencial.

   Passos per sol·licitar el certificat digital IdCat

   

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat