• A- A A+

  Cultura 

  La cultura és un element fonamental en les societats. Vertebra els territoris, genera processos socials, augmenta la capacitat de crítica i de transformació de la població així com la seva co-responsabilització en el desenvolupament de les comunitats.

  El Servei de Cultura i Arxiu s’ocupa de difondre i aglutinar tots aquells elements, actes o manifestacions culturals que tenen àmbit supramunicipal amb l’objectiu de fomentar la participació dels responsables municipals d’aquest àmbit a la comarca. 

  Des del servei de Cultura també es gestiona el Monestir de Sant Pere de Casserres, monument emblemàtic del romànic a la comarca d’Osona, amb la voluntat d’oferir-lo també com a espai de trobada i eix d’identificació del nostre territori.

  Àmbits d'actuació i serveis

   Sant Pere de Casserres

  El monestir de Sant Pere de Casserres constitueix un dels conjunts monumentals més conservats i representatius de l’arquitectura romànica catalana. A més de la seva portentosa arquitectura, destaca per la singularitat de l’indret on s’ubica i per les nombroses llegendes atribuïdes a aquest. 

  L'any 1991 el Consell Comarcal d'Osona l'adquireix amb la finalitat de portar a terme, juntament amb la Generalitat de Catalunya, la restauració del conjunt del monestir durant els anys 1994 a 1998 a càrrec de l'arquitecte Joan-Albert Adell i Gisbert. Actualment, a més de ser totalment visitable i museïtzat, alberga exposicions temporals d'elements no relacionats directament amb el monestir. 

  En mencionar Sant Pere de Casserres se sol destacar que és l’únic monestir benedictí de la comarca d’Osona i també la singularitat i bellesa de l’entorn on s’ubica, que fa que avui en dia sigui un indret molt atractiu tan per als amants de la natura com per a les persones interessades en l’art i la història. 

  Es troba ubicat en el terme municipal de les Masies de Roda; en concret al nord-est del municipi, i s’aixeca al damunt d’una península conformada per un gran meandre del riu Ter. L’accés avui en dia amb facilitat mercès a la pista asfaltada que va des de Parador de Vic-Sau, a la vora del Pantà de Sau, fins al monestir. 

  Va ser declaratMonument Històric Artístic, amb categoria de nacional, el 3 de juny de 1931.  

  Un promig d’uns 22.000 visiten el monestir cada any i gaudeixen de diferents propostes: 

  • Visites guiades: El primer diumenge de cada mes a les 12.00 h (preu 3,5 € + entrada al monument) 
  • Senderisme i BTT: Rutes ”Sender PR C-40” i “Camí Oliba”, enllaços a Wikiloc, però no inclouen l’entrada al Monestir. 
  • Visites i tallers per a grups escolars: Amb continguts transversals i materials didàctics per a tots els nivells de Primària i Secundària. 
  • Exposicions: Exposició permanent sobre la vida monàstica i la història de SPC a l’interior del Monestir, i temporal a l’església ”Una mirada al passat per a un futur més sostenible”.  
  • Visites lliures educatives: Com el joc de pistes “Un viatge apassionant” o l’itinerari ambiental. 
  • Concerts musicals i actuacions artístiques: Com el Festival d’Estiu de Sant Pere de Casserres. 
  • Altres experiencies o actes puntuals commemoratius 

   Els béns culturals d'interès local (BCIL)

  L’Inventari del Patrimoni Cultural Català té com a finalitat la documentació i la recopilació sistemàtica, la investigació i la difusió de tots els béns que l’integren. Existeixen tres categories de protecció comunes a béns mobles, immobles i immaterial. 

  Els BCIL, són els béns integrats del patrimoni cultural català que, tot i la seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional (BCIN). Els béns culturals d'interès local immobles són declarats pel ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, o pel ple del consell comarcal, en els municipis de menys de cinc mil habitants. També són béns culturals d'interès local (BCIL), els béns immobles que quan va entrar en vigor la Llei 9/1993 eren inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans d'urbanisme. El Departament de Cultura de la Generalitat els ha d'inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 

  El Consell Comarcal d’Osona, en virtut de l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, té la competència per declarar un bé cultural d’interès local quan es tracta d’un bé situat en un municipi de fins a cinc mil habitants. Aquesta declaració té per objecte la protecció, conservació, acreixement, investigació i catalogació i difusió del coneixement del patrimoni cultural de la comarca, ja sigui de titularitat pública o privada. 

  Tràmits 

  L’ajuntament ha de sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona la voluntat de declarar el bé cultural d’interès local que es troba dins el seu municipi 

  Acompanyant a la sol·licitud  cal aportar la documentació següent: 

  1. Informe elaborat per un tècnic en patrimoni cultural que avali la necessitat d’efectuar aquesta declaració. 

  El tècnic en patrimoni cultural pot ser un historiador o un arqueòleg. Pot donar-se el cas que aquest informe el redactin conjuntament dues d’aquestes persones. Sigui qui sigui la persona que l’ajuntament sol·liciti per elaborar l’informe, és necessari que sigui coneixedor del bé immoble que es vol declarar BCIL. 

  Es recomanable aportar, a més, el vistiplau del propietari del bé immoble, si s’escau. 

  2. Acord del Ple de l’ajuntament en el que s’aprova l’informe tècnic i la sol·licitud de declaració al Consell Comarcal d’Osona. 

  3. Els serveis tècnics del Consell Comarcal d’Osona recullen aquesta documentació i la revisen i informen degudament.  

  4. La declaració d’aquests béns s’efectua mitjançant acord del Ple Comarcal, el qual es reuneix cada dos mesos.  

  5. El Consell Comarcal d’Osona comunica l’acord, juntament amb l’informe tècnic, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 

  Lleis reguladores 

   Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

  Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 3594, 13.03.2002). 

  Altres lleis reguladores: 

  Article 9 de l’Estatut d’Autonomia, i sense perjudici de les competències que assigna a l’Estat l’article 149.1.28 de la Constitució, pel qual la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en aquesta matèria. 

  Sentència del Tribunal Constitucional 17/1991, relativa a la Llei 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, per la qual s’atribueix al Govern de la Generalitat la facultat de declarar els béns culturals d’interès nacional. 

  Llei del 3 de juliol de 1934, de conservació del patrimoni històric, artístic i científic de Catalunya, com a precedent. 

  Agenda Osona

  Agenda Osona aglutina totes les activitats culturals, esportives, turístiques i d'educació que es realitzen a la comarca, posant-les a l'abast dels usuaris de manera clara i ordenada, en una sola plataforma. 

  L’agenda facilita la cerca d'informació, promocionant i donant a conèixer tot aquest patrimoni immaterial i donant suport als ajuntaments de la comarca per tal de dinamitzar i promocionar els recursos del seu municipi. 

  El portal permet personalitzar un sistema d'alertes, en funció de les preferències dels usuaris, per rebre avisos periòdics via correu electrònic de les activitats que es desitgin.  

  L'Agenda Osona també disposa d'un cercador que permet localitzar amb facilitat qualsevol classe d'activitat a través de variables com la població i el tipus d'activitat. 

  Totes les administracions, entitats o empreses que organitzin activitats poden incorporar-les a l’agenda de forma molt senzilla omplint aquest formulari. 

  Consell de museus

  El Consell de museus és un òrgan de caràcter consultiu que informa i, en el seu cas, proposa amb relació a les iniciatives comarcals de museus i més concretament en l’àmbit de patrimoni moble. 

  La seva principal missió és fer de paraigua comarcal dels diferents recursos i equipaments museístics que hi ha a la nostra comarca, coordinant i aglutinant esforços del conjunt. 

  Museus d'Osona 

  Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, el Consell Comarcal d’Osona, i en col·laboració amb tots els museus de la comarca, edita un fullet de les activitats que organitzen els museus per commemorar aquesta diada i que es desenvolupen al voltant del dia 18 de maig. 

  Subvencions i col·laboracions 

  Subvencions directes 

  El Consell Comarcal d’Osona té com a línies de treball per enfortir les entitats culturals de la comarca, en especial aquelles que organitzen activitats en el conjunt dels municipis d’Osona, per aquest motiu dedica una petita part del pressupost anual de cultura a subvencionar accions com: 

  • Aplec de Sardanes d’Osona: Malgrat que en la seva primera edició, el 2007, l’aplec es va impulsar des del Consell Comarcal, any rere any la coordinació i gestió van a càrrec de les diverses agrupacions sardanistes d’Osona que, amb el seu esforç constant, converteixen la sardana en la gran protagonista d’una festa singular. 
  • La Flama del Canigó: Any rere any, la Flama del Canigó arriba a pobles i ciutats d’arreu del nostre territori mercès a la feina desinteressada de centenars de persones, entitats i plataformes que es preocupen d’escampar la Flama que baixa des del cim del Canigó la nit del 22 al 23 de juny. 
  • Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat: Posa en valor el món rural, vetlla, estudia i activa les col·leccions d’objectes, els edificis i els paisatges relacionats amb els oficis menestrals de la vida a pagès. La xarxa organitza tallers, activitats i jornades per tota la comarca.  
  • Premis Literaris: El Consell Comarcal d’Osona anualment convoca una línia de subvencions en règim de concurrència competitiva per l’organització de premis literaris amb vocació comarcal pels ajuntaments de la comarca o per entitats sense finalitat de lucre amb seu a la comarca d’Osona. 

  Col·loquis d’Osona 

  Els Col·loquis de Vic (CdV) són una trobada i un debat entre els professionals de les humanitats i els millors especialistes universitaris del moment per tal d’aprofundir un tema comú.  

  El seu objectiu principal és debatre les aportacions de cada un dels especialistes. Els CdV tenen una periodicitat anual, desenvolupant-se en cada sessió el tema monogràfic que el comitè organitzador determina. 

  Una iniciativa promoguda pel Consell Comarcal d’Osona, per Ajuntament de Vic,  Societat Catalana de Filosofia, Societat de Filosofia del País Valencià, Associació Filosòfica de les llles Balears, Università degli Studi di Palermo, Institut de Dret i Tecnologia (UAB) i Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. 

  Osona Debats 

  Osona Debats és una jornada anual de 4 hores d’anàlisi i debat així com propostes de cara al futur de temàtiques concretes, definides anualment, amb l’objectiu d’orientar accions i polítiques amb l’objectiu d’aportar millores al conjunt de la ciutadania osonenca.  

  Aquesta iniciativa és impulsada per la Fundació Antiga Caixa Manlleu amb la col·laboració d’EL 9 NOU i el Consell Comarcal d’Osona. 

  A l’abril cada paraula val per mil 

  El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), per mitjà del Centre de Normalització Lingüística d’Osona, organitza anualment un concurs de resolució de paraules sinònimes en el marc de la campanya anual “A l’abril cada paraula val per mil”. Hi ha 30 preguntes sobre el significat de 30 frases fetes diferents, durant el mes d’abril. cal indicar l’opció correcta i els llocs on s’han vist exposades aquestes frases fetes. 

  Aplec Comarcal d'Osona 

  El Consell Comarcal col·labora cada any en l'organització de l'Aplec Comarcal d'Osona, assumint part de les despeses de contractació de les cobles que hi participen. Malgrat que en la seva primera edició, el 2007, l'aplec es va impulsar des del Consell Comarcal, any rere any la coordinació i gestió van a càrrec de les diverses agrupacions sardanistes d'Osona que, amb el seu esforç constant, converteixen la sardana en la gran protagonista d'una festa singular.

  El primer aplec comarcal es va celebrar l'1 de juliol de 2007, en el marc de la festivitat de Sant Pere, a l'entorni privilegiat de Sant Pere de Casserres. Unes 900 persones van assistir a l'acte, on van actuar les cobles de Blanes, Ciutat de Girona i Principal Rapitenca.

  2019  2018  2017  2016   2015    2014    2013    2012   2011   2010   2009   2008  2007

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat