• A- A A+

  Acollida i dipòsit d'animals domèstics abandonats o perduts

  Previ avís de l’ajuntament, el Servei d’acollida i dipòsit d’animals domèstics recull a les instal·lacions municipals gossos i gats de companyia abandonats o perduts (o in situ en casos de confiscació administrativa o atropellament) i els trasllada a les instal·lacions del centre d’acollida (la Protectora d’animals d’Osona), on queden en dipòsit i custòdia a l’espera que siguin recuperats pel propietari o adoptats. Mentre estan en dipòsit, se’ls dispensen les atencions i els tractaments legalment establerts i necessaris.

  El servei es presta als ajuntaments de la comarca d’Osona que prèviament s’hi han adherit mitjançant la signatura del conveni. Actualment, reben el Servei 41 dels 51 municipis que formen la comarca.

  Àmbits d'actuació i serveis

  • Elaboració anual de la fitxa tècnica per sol·licitar les subvencions a la Diputació de Barcelona (o al departament de Territori i Sostenibilitat, quan s’escau) i elaboració de la justificació tècnica per les sol·licituds anteriors.
  • Reunions de seguiment amb tots els ajuntaments subscrits al conveni del servei d’acollida i dipòsit d’animals domèstics.
  • Tramesa dels moviments d’animals (entrades/sortides) efectuats per cada ajuntament anualment.
  • Control de la base de dades de moviments, que elabora parcialment la Protectora.
  • Assessorament als ajuntaments en les casuístiques que no entren dintre del conveni, però que tenen a veure amb les competències municipals sobre animals de companyia.
  • D’acord amb el conveni signat entre cada ajuntament, el Consell Comarcal i el Centre d’Acollida d’Animals Abandonats, el personal del centre s’encarrega de:
   • Trasllat dels animals recollits pels ajuntaments al Centre d’acollida, on se’n fa la custòdia fins a la seva recuperació, adopció o mort.
   • Aplicació del programa higiènic sanitari.

  Què cal fer si heu perdut el vostre animal de companyia?

  S'ha de denunciar la pèrdua a l'ajuntament on estigui censat l'animal (on resideixi habitualment), dintre del termini de 48 hores (article 14.8 del DL 2/2008, del Text refós de la llei de Protecció dels animals).

  L'ajuntament el marcarà com a "perdut" al Registre Oficial d'Animals de Companyia i així, si algú el troba i el porta a la Policia Local, a un ajuntament, a un veterinari o a una protectora, quan li llegeixin el xip veuran que està perdut i es posaran en contacte amb vosaltres.

  També podeu trucar a l'Arxiu d'identificació d'Animals de Companyia, o a l'arxiu privat del Col·legi de veterinaris (902 170 401, servei 24 hores) i comunicar la seva pèrdua.

  Recordem que és vital (a part d'una obligació legal) que tingueu l'animal degudament xipat i registrat, ja que és una garantia per tal de recuperar-lo exitosament.

  Què cal fer si trobeu un animal de companyia suposadament perdut?

  Primer de tot cal assegurar-vos que realment està perdut.

  Si aquest és el cas, la millor opció és portar-lo a l'ajuntament o a la Policia Local del municipi on l'heu trobat.

  Cas que no es disposi de Policia Local i l'ajuntament estigui tancat millor si podeu tenir-lo a casa fins que es pugui entregar.

  La Protectora, d'acord amb el conveni actual, només recull animals directament de particular en dies festius i caps de setmana, sempre que es compleixin uns protocols prefixats i després que el particular que l'ha trobat verifiqui la seva identitat mitjançant el DNI o similar, faciliti les dades de contacte, del lloc on ha estat trobat, i es comprometi a avisar a l'ajuntament corresponent.

  Cookies

  Activitats

   Campanya anual per posar el xip als animals, oberta a tota la població, implementada pel Centre d'Acollida.

   Diada de l’animal abandonat, implementada pel Centre d’Acollida i celebrada de forma habitual a la plaça Major de Vic el mes d’octubre. S’hi duen a terme activitats de caràcter lúdic i festiu per a públics de totes les edats, amb l’objectiu darrer de donar a conèixer a la ciutadania el ventall de gossos que l’Associació de Defensa dels Animals d’Osona té a disposició per a la seva adopció. Entre altres activitat s’hi organitzen un concurs popular caní, desfilades de gossos o actuacions musicals. 

  Trobat gos a Prats de Lluçanès

  El cap de setmana del 16-17 de febrer de 2019 s'ha trobat aquest gos a Prats de Lluçanès. No porta xip ni ha set reclamat.

  Si l'esteu buscant o penseu que podeu conèixer el seu propietari, poseu-vos en contacte amb l'ajuntament 938560100 a la Protectora 28195228.

  Gos PLL

  Trobat gos a les Masies de Voltregà

  Avui dilluns 7 de gener de 2019 s'ha trobat aquest gos a les Masies de Voltregà.

  Fins a la tarda estarà a la deixalleria del municipi, i després passarà a la Protectora d'Animals d'Osona.

  Si l'esteu buscant o penseu que podeu conèixer el seu propietari, poseu-vos en contacte amb la deixalleria al 938570028 o amb la Protectora al 628195228.

  IMG 20190107 135247

  Gos a Muntanyola

  Dimecres 15 de maig rebem avís que fa dies que un gos volta per la carretera entre Muntanyola i santa Eulàlia de Riuprimer.

  Si sabeu de qui pot ser, poseu-vos en contacte amb l'ajuntament (938830186)

  Gos MUN

  15/05/2019

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat