• A- A A+

  Anuncis oficials

   Programa d'Actuació Comarcal

   Creació del fitxer Borsa de treball de l'Oficina Jove

   Expedient núm. 4 de modificació de crèdits exercici 2015

   Modificació del reglament de funcionament del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses

   Nomenament de gerent

   Aprovació definitiva de la disposició general sobre tractament de dades de caràcter personal

   Anunci referent a la cessió de les instal·lacions de l'EDAR de Can Branques i l'encàrrec de la seva gestió

   OARCO: Anunci de notificació de provisió de constrenyiment

   OARCO: Anunci de notificació de diligència d'embargament

   Concessió de subvencions per al transport adaptat que organitzen els ajuntaments i entitats sense ànim de lucre

   Divisió en fases del projecte tècnic Xarxa d'abastament d'aigua potable en alta del Voltreganès i Osona Nord

   Convocatòria d'ajuts socials per activitats esportives dins el programa "Esport com a eina d'inclusió social"

   Aprovació definitiva Reglament d'explotació de les deixalleries municipals

   Aprovació inicial de la modificació núm. 6 de crèdits al pressupost de 2014

   Aprovació inicial d'una disposició general sobre fitxers de dades de caràcter personal

   Aprovació definitiva Reglament d'abocament d'aigües residuals de la comarca d'Osona

   Aprovació inicial del Projecte de canvi de col·lector d'aigües residuals al passeig del Ter de Manlleu

   Substitució de la presidència per vacances

   Aprovació inicial de la supressió del registre comarcal d'instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves

   Aprovació inicial de l'expedient núm. 4 de modificació de crèdit del pressupost de 2014

   Aprovació inicial del projecte d'obres d'abastament d'aigua potable en alta al Lluçanès sector est

   Acceptació de la renúncia de la delegació/encomana en matèria de residus dels ajuntaments de Collsuspina i Balenyà

   Aprovació inicial del Regllament d'explotació de les deixalleries municipals, la gestió de les quals es delegui al Consell Comarcal d'Osona i modificació del PAC

   Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic: Interconnexió de l'ETAP d'Osona Sud amb el dipòsits de Can Titella de Manlleu

   Aprovació definitiva d'una actuació d'assistència i cooperació local: Ordenança reguladora de la gestió dels residus de construcció i demolició

   Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança Fiscal del preu públic per a la participació a les estades d'idiomes

      Convocatòria del concurs per commemorar el Dia Internacional contra la violència vers les dones

      Aprovació definitiva de l'acceptació de l'encàrrec  de gestió del servei d'ajuda a domicili

      Aprovació definitiva projecte: Actuacions d'arranjaments en diversos camins. Sau-Collsacabra

      Aprovació definitiva projecte: Adequació dels exteriors de la nau destinada als serveis de residus urbans de la comarca d'Osona

   Aprovació de les bases per a la concessió de diversos ajuts

   Modificació de l'Ordenança Fiscal del preu públic per a la participació a les estades d'idiomes

   Aprovació inicial de la modificació del Reglament reguladors d'abocaments d'aigües residuals

   Aprovació inicial de l'expedient núm. 1 de modificacions de crèdit al pressupost de 2014

   Acceptació d'un encàrrec de gestió del servei d'ajuda a domicili

   Compte general del pressupost de l'exercici 2013

   Convocatòria de subvencions per a activitats culturals, esportives i socials

   Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives generals de contractació

   Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic d'abastament d'aigua potable en alta "Lluçanès sector est"

   Aprovació realització d'una actuació d'assistència i cooperació local

   Convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat

   Modificació de les bases reguladores de les subvencions per a activitats esportives de caràcter supramunicipal

   Creació i modificació d'uns fitxers de dades de caràcter personal

   Aprovació definitiva de les bases reguladores dels ajuts d'urgència social

   Aprovació projecte d'obres: Actuacions d'arranjaments en diversos camins. Sau-Collsacabra

   Aprovació projecte d'obres: Adequació dels exteriors de la nau destinada als serveis de residus urbans de la comarca d'Osona

   Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2014

   OARCO: Anunci de notificació de diligència d’embargament

   Aprovació definitiva projecte: “Ampliació de la captació d’aigua de l’ETAP d’Osona sud i instal·lació d’una nova canonada d’impulsió des de la captació fins a la planta”

   Aprovació definitiva del pressupost general consolidat per a l'exercici de 2014

   Aprovació definitiva projecte “Nou subministrament elèctric EDAR la Guixa”

   Bases reguladores d'ajuts d'urgènica social d'Osona

   Aprovació inicial de la modificació puntual d'un Pla especial urbanístic

   Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2014

   Aprovació inicial del pressupost general consolidat per a l'exercici d 2014

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat