• A- A A+

  Educació i formació

  A través de l’establiment d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona té delegades les competències per a la gestió dels serveis escolars de transport i de menjador, sense perjudici de programes propis que dins l’àmbit d’Educació també s’estan desenvolupant. També porta a terme el projecte Enxaneta a diferents centres educatius públics d'Osona.

  Àmbits d'actuació i serveis

   Transport

  El Consell Comarcal d’Osona gestiona el servei de transport escolar d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) i el Decret 161/1996, de 14 de maig. Aquests estableixen que els alumnes d’educació obligatòria que per manca d’oferta educativa al seu municipi de residència s’hagin d’escolaritzar en un altre municipi, establert en el mapa escolar, gaudiran d’un servei de transport escolar que s’haurà d’oferir de manera obligada i gratuïta. No s’estableix l’obligatorietat ni la gratuïtat d’aquest servei per als alumnes que es traslladen a un centre docent dins del seu terme municipal o per als alumnes que facin formació postobligatòria.

  Més informació

   Menjador

  Entenem que el servei de menjador ha de ser un espai de lleure educatiu en què hem de fomentar la salut, els hàbits i els valors socials, i alhora reforçar la part pedagògica del currículum educatiu dins l’espai del menjador. Sota aquests principis gira l’oferta que realitza el Consell Comarcal d’Osona als centres docents públics de la comarca que ho desitgin.

  Més informació

   Projecte Enxaneta

  El Projecte Enxaneta és un projecte del Consell Comarcal d'Osona que neix com a una proposta per a l'acompanyament de l'èxit escolar, traspassant els límits clàssics de les aules, implicant a les escoles i famílies, empoderant als pares i treballant amb la xarxa local d'agents. Els mentors i mentores, actors claus del projecte, i els infants participants i els seus pares, en són els principals protagonistes.

  Més informació

  Veure vídeo

   

   

  Cookies

  Programes

   Pla Estratègic FP

  Després de més d’un any elaborant una exhaustiva diagnosi sobre l’estat de la Formació Professional a la Comarca d’Osona, Creacció i el Consell Comarcal d’Osona han presentat el Pla Estratègic de la Formació Professional Osona 2020.


  L’objectiu d’aquest Pla és impulsar un model de FP que esdevingui un actiu clau per a la transformació i la millora del model competitiu d’Osona, posant al centre el creixement i el talent de les persones per tal de garantir una societat més cohesionada i equitativa.


  Per dur-ho a terme es plantegen 5 eixos de treball: Orientació, Encaix oferta-demanda, Planificació territorial, Innovació i Sensibilització.

  Ja s’han iniciat les primeres accions d’aquest Pla, amb la implicació política i tècnica de tots els municipis que disposen de centres de formació professional, les àrees  d’Educació i de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Creacció, Sindicats i referents tècnics. Es crearà el Consell Permanent de la FP que ha de permetre disposar d’un equip que vetlli per les funcions i tasques del Consell i la coordinació dels diferents agents. En aquesta línia s’ha creat el grup motor que s’encarregarà de generar les dinàmiques que promoguin la participació de tots els agents implicats en el procés formatiu..

   Vídeo: Osona Territori FP

   Descarregueu el Tríptic d'oferta de formació professional 2019-20 a Osona 

   Descarregueu Pla Estratègic FP 

   Descarregueu Annex 1 Estat de l'Art

   Descarregueu Annex 2 Mapa Formatiu

   Descarregueu Annex 3 Analisi Oferta Demanda

   Descarregueu Annex 4 Coordinació Agents

   Descarregueu Annex 5 Model Concertacio

   Descarregueu Annex 6 Pla Acció

   Descarregueu Annex 7 Vocacions Tecnologiques

   

   Ambientalitza't

  Programa d’educació ambiental del Consell Comarcal d’Osona; visites formatives dirigides a les escoles de la comarca per donar a conèixer les instal·lacions de tractament d’aigües residuals, potabilització i tractament de residus, gestionades pel Consell Comarcal. Programa compartit amb l’Àrea d’aigües i residus.

  Descarregueu el projecte educatiu 

   Desendolla't

   El projecte comarcal Desendolla’t, pioner a Catalunya, té per objectiu principal promoure l’estalvi energètic i millorar l’eficiència energètica dels centres d’ensenyament d’infantil i primària de la comarca d’Osona. En la primera edició del projecte hi van participar un total de 20 centres educatius aconseguint de mitjana una estalvi energètic del 28% i un estalvi econòmic superior als 150.000 euros en un sol curs escolar.

  Actualment, s'està treballant en un total de 27 escoles públiques i per aquest nou curs s'ha incorporat una maleta pedagògica amb la intenció de facilitar les eines per treballar a l'aula temes relacionats amb l'estalvi energètic. Educar els nens i les nenes pot produir un efecte multiplicador, doncs, per una banda, podem incidir en els hàbits de consum dels alumnes i transferir els aprenentatges adquirits a l'escola a l'àmbit de la família.

  Premi Ciutat Sostenible 2014 . Primer premi dins la categoria d'eficiència i estalvi energètic

  Premi Conama 2014. Accèsit a la categoria de petits i mitjans municipis

  Premi Ciències Ambientals de Catalunya 2014. Primer premi a la categoria de comunicació ambiental

  1er Premi d'Excel·lència Energètica de la Generalitat de Catalunya 2013 dins la categoria de Sensibilització

  Menció d'Honor en matèria de sensibilització i difusió de les energies renovables i l'eficiència energètica en els V Premis EnerAgen 2013

  Projecte de millora de l'estalvi energètic als centres educatius de la comarca. Programa compartit amb l'Agència de l'energia d'Osona..

   Beques Impulsa

  Es tracta d'una iniciativa per promoure la Formació Professional a Osona que s'està duent a terme des de la Fundació Impulsa, amb el suport del Consell Comarcal d'Osona i Creacció. Objectius: en el camp de la formació professional, ens proposem l'objectiu de fomentar la relació empresa-escola-alumne per tal de millorar les habilitats dels alumnes segons les necessitats de les empreses, i alhora promocionar el talent i la seva retenció geogràfica a fi de facilitar un bon desenolupament de la indústria. Es busca promocionar aquells alumnes amb una actitud positiva davant el treball amb capacitat d'esforç i voluntat de superació. La beca es concedirà a aquells alumnes preseleccionats per cadascuna de les escoles amb els valors esmentats (actitud, esforç, treball) i s'ortienta especialment com a mesura d'ascensor social.

   

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat