• A- A A+

  Portal de transparència: Informació jurídica

   

  Actes i resolucions

   Ple Comarcal

   Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona

   Comissió Permanent del Ple

  Normativa pròpia

   Programa d'Actuació Comarcal (PAC)

   Resolucions judicials

   Reglaments i normativa interna

   Normativa en tràmit i informació pública

  Número expedient

  Títol

  Descripció

  Documents

   1450-000001-2022 (X2022000368)

  Aprovació inicial

  Modificació del catàleg de llocs de treball

  Doc exped

  1395-000001-2021 (X2021000329)

  Aprovació

  Estructura de costos del Servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria

  Doc exped

  Estructura costos

  1284-000004-2021 (X2021001439)

  Aprovació

  Modificació normes reguladores organització especial Osona Turisme

  Doc exped

  9997-000214-2020 (X2020000899)

  Aprovació inicial

  Plans d'emergència en situació de sequera dels abastaments en alta d'Osona Sud i Osona Nord-Voltreganès

  Doc exped


  Gestió documental i arxiu

   Calendari de conservació i règim d'accés

   Quadre de classificació documental

   Instrument de descripció documental

   Registre d'eliminació de documents

   Registre de tractament de dades

  Contractació

   Plecs de clàusules generals

   Òrgan de contractació

   Licitacions en tràmit

  Relació de contractes

  Convenis

   Convenis de col·laboració

  Proveïdors

   Creditors amb facturació superior a 3.000 euros

  Subvencions i ajuts

   Convocatòries de subvencions

   

  Ens participats

   

  Aigües d'Osona Consorci d'Osona de Serveis Socials Consorci per a la gestió de residus urbans d'Osona Creacció Depuradores d'Osona Recollida de Residus d'Osona

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat