• A- A A+

  Convenis

  2022

   

   2021

  Conveni                                                                                                                                                                                                                  

  Data d'aprovació

  Signants                                                                                                                      

  Vigència          

  Import                       

  Conveni de delegació de competències del servei d'aigua baixa.

  15/12/2021

  Ajuntament de Sobremunt

     

  Conveni de delegació de competències en matèria de consum.

  15/12/2021

  Agència Catalana del Consum

  31/12/2024

      49.389,95€

  Conveni de col·laboració per a la prestació del servei d'atenció integral LGTBI 2021.

  15/12/2021

  Ajuntament de Manlleu

   
   

        4.770,00€

   

  Conveni de col·laboració en relació amb l'oficina de rehabilitació comarcal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial.

  15/12/2021

   

  Agència de l'Habitatge de Catalunya

   

     30.000,00€

   

  Conveni marc de cooperació educativa per col·laborar en la formació dels estudiants.

  15/12/2021

  Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya

  31/12/2022

   

      ---------

   

  Conveni de col·laboració per a la gestió de l'oficina jove d'Osona

  15/12/2021

   

  Ajuntament de Vic

   

  31/12/2022

   

       ---------

   

  Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques de l'alumna Laia Camprubí.

  15/12/2021

   

  Universitat de Girona

   

  11/03/2022

   

       ---------

   

  Conveni de col·laboració per a la realització Programa Treball i Formació 2021 linea MG57.

  15/12/2021

  Diversos Ajuntaments

   

       ---------

  Conveni de col·laboració per donar suport tècnic per l'execució de les obres de pavimentació de camins rurals.

  15/12/2021

  Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

   

       1.440,00€

  Conveni de col·laboració per a la assistència tècnica en matèria de protecció civil.

  15/12/2021

  Ajuntament de Vic

  31/12/2024

     28.167,58€

  Protocol de col·laboració per a la promoció i difusió del monestir de Sant Pere Casserres 2022.

  15/12/2021

  BBVA i Fundació Antiga Caixa de Manlleu 

   

     11.084,55€

  Addenda Conveni de col·laboració per a la revisió i adequació del projecte constructiu d'EDAR i col·lectors en alta de Rupit.

  15/12/2021

  Agència Catalana de l'Aigua

   

  31/12/2022

     11.200,00€

  Conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l'alumna Judit Camps.

  10/11/2021

  Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya

  26/01/2022

        ---------

  Conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l'alumne Abel González.

  10/11/2021

  Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya

  31/01/2022

        ---------

  Conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l'alumna Abril Vicente.

  10/11/2021

  Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya

  31/01/2022

        ---------

  Contracte de cessió de comodat del fons personal documental de Joan Lagunas Riera a l'arxiu comarcal d'Osona.

  10/11/2021

  Departament de Cultura de la Generalitat i Joan Lagunas Riera

  Indefinit

        ---------

  Conveni per desenvolupar les tasques tècniques de coordinador de la taula per a la gestió sostenible de la ramaderia a Osona per a l'exercici 2021.

  10/11/2021

  Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya

  31/12/2022

     10.000,00€

  Contracte de col·laboració per la regulació de les actuacions d'ordenació de l'ús públic de la riera de Merlès 2020 i 2021.

  13/10/2021

  Consell Comarcal del Berguedà

  31/12/2022

        ---------

  Annexes convenis delegació en matèria de recollida de residus.

  29/09/2021

  Ajuntament de Torelló

  31/12/2022

       77.635,89€

  Encàrrec per a la gestió de l'àrea de promoció econòmica de la Comarca d'Osona.

  29/09/2021

  Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

  31/12/2021

       66.276,44€

  Contracte programa, altres programes i serveis relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l'impacte social de la COVID-19 (quarta addenda COVID).

  08/09/2021

  Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

  31/12/2021

     381.251,31€

  Addenda econòmica 2021 del Conveni de col·laboració  per la cessió i l'ús de l'aplicació informàtica JADE.

  08/09/2021

  Ajuntament de Montcada i Reixac

  31/12/2021

        4.840,00€

  Addenda econòmica 2021 del Conveni de col·laboració  per la cessió i l'ús de l'aplicació informàtica JADE.

  08/09/2021

  Ajuntament de Premià de Mar

  31/12/2021

        4.840,00€

  Addenda econòmica 2021 del Conveni de col·laboració  per la cessió i l'ús de l'aplicació informàtica JADE.

  08/09/2021

  Consell Comarcal de l'Anoia.

  31/12/2021

        6.000,00€

  Addenda econòmica 2021 del Conveni de col·laboració  per la cessió i l'ús de l'aplicació informàtica JADE.

  08/09/2021

  Consell Comarcal del Maresme.

  31/12/2021

        9.776,80€

  Contracte de cessió de comodat del fons fotogràfic i documental de Josep Maria Renom Justes.

  08/09/2021

  Departament de Cultura de la Generalitat i Josep Maria Renom. Justes

  Indefinida

          ---------

  Contracte de cessió de comodat del fons fotogràfic i documental de Antoni Bover Tañà

  08/09/2021

   

  Departament de Cultura de la Generalitat i Antoni Bover Tañà.

  Indefinida

          ---------

  Conveni per l'aplicació de mesures alternatives a persones menors d'edat denunciades per consum o tinença de drogues.

  08/09/2021

   

  Departament d'Interior, Mancomunitat la Plana, Ajuntament de Tona, Ajuntament de manlleu, Ajuntament de Torello i Ajuntament de Vic.

  31/12/2025

          ---------

  Conveni de col·laboració en matèria d'habitatge.

  08/09/2021

  Ajuntament de Manlleu

  31/12/2025

      400.000,00€

  Conveni Marc d'assistència als Ens Locals de la comarca per a la cobertura de vacants de FALHN, arquitectes i enginyers.

  14/07/2021

  Diputació de Barcelona

  31/12/2025

           ---------

  Conveni de col·laboració per a la formació pràctica curriculars d'un alumne a l'Agència Local de l'Energia d'Osona.

  14/07/2021

  SEAS Estudios Superiores Abiertos SA

  25/02/2022

           ---------

  Conveni de col·laboració per pràctiques no laborals en empreses.

  09/06/2021

  Associació de Disminuïts Físics d'Osona (ADFO)

  30/06/2021

           ---------

  Conveni de col·laboració per a la formació pràctica curriculars d'un alumne a l'Agència Local de l'Energia d'Osona.

  09/06/2021

  Universitat Politècnica de Catalunya i Joan Mena Rossell

  10/09/2021

         2.513,22€

  Conveni de col·laboració pel el desenvolupament d'una prova pilot del projecte transformador "Noves oportunitats educatives 4.10"

  09/06/2021

  Diputació de Barcelona

  31/12/2023

       280.125,00€

  Conveni de col·laboració pel el programa ajuda a la formació professional a la comarca d'Osona.

  09/06/2021

  Fundació Impulsa

  30/06/2023

         ---------

  Conveni de col·laboració de gestió dels ajuts de llibres i material escolar i activitats dins de l'horari escolar curs 2021/2022.

  09/06/2021

  Mancomunitat la Plana

  31/12/2021

        9.286,00€

  Conveni de col·laboració per a la regulació dels crèdits atorgats en el marc de la línea de crèdit a curt termini "operacions de tresoreria per a Consells comarcals 2021".

  09/06/2021

  Diputació de Barcelona

  31/12/2021

      500.000,00€

  Conveni de cooperació educativa per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes curriculars.

  12/05/2021

  Universitat de Girona

  13/09/2021

        ---------

  Conveni d'encomana de gestió dels ajuts per l'alumnat del municipi, per a llibres, material escolar i activitats dins de l'horari escolar curs 2021/2022.

  12/05/2021

  Ajuntament de Vic

  31/12/2021

       44.000,00€

  Conveni de encomana de gestió dels ajuts per l'alumnat del municipi, per a llibres, material escolar i activitats dins de l'horari lectiu curs 2021/2022.

  28/04/2021

   

  Ajuntament de Manlleu

   

  31/12/2021

   

       15.000,00€

   

  Conveni de col·laboració pel servei de teràpia ocupacional i productes de suport.

  14/04/2021

  Consorci d'Osona de Serveis Socials, Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i el Consorci de Benestar Social del Ripollès

  31/12/2022

           ---------

  Conveni de delegació de competències per a la servei de recollida i acollida d'animals de companyia abandonats i perduts

  24/03/2021

  Diversos Ajuntaments

  31/12/2024

           ---------

  Conveni per a la realització de les pràctiques curriculars d'un alumne.

  10/03/2021

  Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

   

  28/06/2021

   

          ---------

   

  Acord de col·laboració per la formació pràctica en centres de treball.

  10/03/2021

  Institut Cirviànum de Torelló

  18/06/2021

          ---------

  Conveni de col·laboració per donar suport tècnic per a la redacció i execució de les obres Camins de la Zona del Quadro de Malla i actuacions diverses, incloent el Pont de Pratdesaba.

  10/03/2021

  Ajuntament de Malla

  Acta de recepció del les obres

       3.600,00€

  Conveni de col·laboració per donar suport tècnic per a la redacció i execució de les obres de Dos Passos de Riera situats al camí de Mascarella.

  10/03/2021

   

  Ajuntament de Perafita

   

  Acta de recepció del les obres

   

         940,00€

   

  Conveni per la delegació de competències per a la gestió i finançament dels Serveis Socials i Altres programes d'Acció Social.

  24/02/2021

  Consorci d'Osona de Serveis Socials

  31/12/2021

       ---------

  Contracte custòdia del territori de la finca del CCO a Conanglell de les Masies de Voltregà.

  10/02/2021

   

  Fundació Universitària Balmes

  20/04/2031

       ---------

  Annex Conveni de col·laboració del projecte "Autoconsum, Biomasa i Enllumenat eficient a Osona".

  10/02/2021

  Ajuntament de Taradell

  31/12/2021

      1.670,35€

  Addenda manteniment vigència per el 2021, contracte de col·laboració, coordinació i cooperació en matèria de Serveis Socials, serveis relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat

  10/02/2021

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

  31/12/2021

    2.861.325,53€

  Addenda pròrroga conveni de col·laboració i encàrrec de gestions a l'Oficina d'Habitatge any 2021.

  10/02/2021

  Agència de l'Habitatge de Catalunya

  31/12/2021

     136.872,00€

  Addenda pròrroga conveni de col·laboració i encàrrec de gestions Mediació pel lloguer any 2021.

  10/02/2021

  Agència de l'Habitatge de Catalunya

  31/12/2021

     45.525,00€

  Pròrroga conveni de col·laboració, gestió i seguiment  de la compra agregada d'energia pel 2021.

  13/01/2021

  Associació Catalana de Municipis

  31/12/2021

   

     64.400,00€

   

  Annex al conveni de col·laboració per la promoció i difusió del Monestir de Sant Pere de Casserres.

  13/01/2021

  BBVA i Fundació Antiga Caixa de Manlleu

  06/07/2022

   

     13.925,00€

  Conveni de cessió de comodat del Fons documental de l'ajuntament d'abast cronològic segles XIX-XXI.

  13/01/2021

  Departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles

  Indefinida

        --------

  Conveni per a la realització de les pràctiques curriculars d'una alumna.

   

  13/01/2021

   

  Institut Guillem Catà

   

  21/05/2021

   

        --------

     

  Annex Conveni de col·laboració per la finançament i execució de les actuacions del projecte "Osona: Paisatge, Tradició i Cultura". 

   

  13/01/2021

   

  Ajuntament de Tona

   

  31/12/2021

   

      5.937,82€

   

  2020

   

  Conveni de col·laboració per les pràctiques de l'alumna Esther Terricabras.

  09/12/2020

  Universitat de Vic - UCC

  12/02/2021

        --------

  Conveni de compensació econòmica per l'encreix de dedicació del Secretari del SAT d'Osona a les funcions de secretari de l'Ajuntament de Manlleu.

  09/12/2020

  Ajuntament de Manlleu

  Finalització prestació de serveis

       --------

  Addenda del conveni del col·laboració del projecte constructiu "Sanejament i depuració de d'Alou. TM Sant Agustí de Lluçanès"

  09/12/2020

   

  Agència Catalana de l'Aigua

   

  31/12/2021

   

    17.200,00€

   

  Conveni de cessió de comodat del Fons Històric Municipal de l'Ajuntament de Balenyà

  09/12/2020

  Departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament de Balenyà

  Indefinida

       --------

  Renovació transitòria del Conveni de col·laboració per a la recollida i acollida d'animals de companya abandonats o perduts.

  09/12/2020

  Diversos Ajuntaments i l'Associació per a la Defensa dels Animals d'Osona

  Fins nou model de gestió

       --------

  Conveni  per la redacció pla d'usos del pantà de Sau.

  09/12/2020

  Ajuntament de Tavertet

  05/06/2022

   

         910,71€

   

  Conveni  per la redacció pla d'usos del pantà de Sau.

  09/12/2020

  Ajuntament de Roda de Ter

  05/06/2022

   

         112,31€

   

  Conveni  per la redacció pla d'usos del pantà de Sau.

  09/12/2020

  Ajuntament de Tavèrnoles

  05/06/2022

   

         567,58€

   

  Conveni  per la redacció pla d'usos del pantà de Sau.

  09/12/2020

  Ajuntament de l'Esquirol

  05/06/2022

   

     1.173,65€

   

  Conveni  per la redacció pla d'usos del pantà de Sau.

  09/12/2020

  Ajuntament de Les Masies de Roda

  05/06/2022

   

     4.667,32€

   

  Conveni  per la redacció pla d'usos del pantà de Sau.

  09/12/2020

  Ajuntament del Vilanova de Sau

  05/06/2022

   

     5.498,44€

   

  Conveni per el desenvolupament de les tasques de coordinació de la Taula per a la gestió sostenible de la ramaderia d'Osona any 2020.

  09/12/2020

  Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

  31/12/2020

   10.000,00€

  Conveni de col·laboració per donar supor tècnic  de l'execució de millora dels camins municipals 2020-2021

  09/12/2020

  Ajuntament del Brull

  30/09/2021

     2.256,00€

  Conveni de col·laboració  per la cessió del programa MITE.

  09/12/2020

  Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

  31/12/2021

  145.000,00€

  Tercera Addenda del contracte Programa 2020, per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria Serveis Socials, i altres programes i serveis relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat. 

  09/12/2020

   

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

   

  31/12/2020

   

    91.444,01€

   

  Segona Addenda del contracte Programa 2020, per la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria Serveis Socials, i altres programes i serveis relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat. 

  09/12/2020

   

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

   

  31/12/2020

   

    38.800,00€

   

  Conveni de la col·laboració per la realització de diferents activitats l'any 2020 de la Xarxa de Productes de la Terra

  25/11/2020

  Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

  15/02/2021

    14.425,94€

  Conveni per establir les condicions de la col·laboració per la implementació del Pla d'acció de l'any 2020 de l'Observatori Socioeconòmic

  25/11/2020

  Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

  31/12/2020

    26.810,00€

  Conveni de gestió  per la realització d'actuaccions en matèria de consum

  25/11/2020

  Ajuntament de Vic

  31/12/2020

    11.000,00€

  Contracte de cessió encomodat del Fons Fotogràfic de Josep Maria Lozano Suriñach

  11/11/2020

  Departament de Cultura de la Generalitat, Àngela Ramisa Audinis

  Indefinida

   
      --------

  Conveni de mobilitat per fomentar la mobilitat sostenible a la Comarca d'Osona

  11/11/2020

  Som Mobilitat SCCL

  Indefinida

     460,00€

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Torelló

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Sant Martí de Centelles

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Gurb

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Tavèrnoles

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Seva

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Centelles

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament d'Olost

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Sora

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Santa Maria de Besora

  Justificació final de despeses

      --------

  Conveni de col·laboració  per l'implementació del Programa "Treball i Formació COVID 19"

  11/11/2020

  Ajuntament de Muntanyola

  Justificació final de despeses

       --------

  Addenda per l'any 2020 del Conveni de col·laboració  per a l'organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics.

  11/11/2020

  Ajuntament de Roda de Ter

  31/12/2020

      --------

  Addenda per l'any 2020 del Conveni de col·laboració  per a l'organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics.

  11/11/2020

  Ajuntament de Torelló

  31/12/2020

      --------

  Addenda per l'any 2020 del Conveni de col·laboració  per a l'organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics.

  11/11/2020

  Ajuntament de Centelles

  31/12/2020

      --------

  Addenda per l'any 2020 del Conveni de col·laboració  per a l'organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics.

  11/11/2020

  Ajuntament de les Masies de Voltregà

  31/12/2020

      --------

  Contracte Programa 2020 per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones , la realització de Polítiques d'Igualtat de Gènere i ampliació dels serveis SIAD.

  11/11/2020

  Institut Català de les Dones

  31/12/2020

    59.529,00€

  Conveni de col·laboració, gestió i seguiment de la compra agregada d'energia pel 2020.

  14/10/2020

  Associació Catalana de Municipis

  31/12/2020

    34.000,00€

  Addenda per l'any 2020 del Conveni de col·laboració  per a l'organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics.

  14/10/2020

  Ajuntament de Torelló

  31/12/2020

       --------

  Addenda per l'any 2020 del Conveni de col·laboració  per a l'organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics.

  14/10/2020

  Ajuntament de Centelles

  31/12/2020

       --------

  Addenda per l'any 2020 del Conveni de col·laboració  per a l'organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics.

  14/10/2020

  Ajuntament de les Masies de Voltregà

  31/12/2020

       --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de Prats de Lluçanès

  30/09/2021

       --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de Perafita

  30/09/2021 

       --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament d'Alpens

  30/09/2021 

       -------- 
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de Manlleu

  30/09/2021

       --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

  30/09/2021

      -------- 
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de Viladrau

  30/09/2021

      --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de l'Esquirol

  30/09/2021 

      --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

  30/09/2021 

      --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de Sant Quirze de Besora

  30/09/2021

       --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament d'Espinelves

  30/09/2021

       --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

  30/09/2021

       --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de Sant Pere de Torelló

  30/09/2021

       --------
  Annex Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  14/10/2020

  Ajuntament de Roda de Ter

  30/09/2021

       --------

  Conveni per constituir la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central .

  14/10/2020

  Administració de la Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat, Consells Comarcals de l'Anoia, el Bages, El Berguedà, e. Moianès, Osona i el Solsonès, Ajuntaments de Berga, Manresa, Vic, Moià i Solsona, i l'Autoritat del Transport Metroplità de Barcelona 

     

  Conveni per a l'atorgament d'una subvenció destinada a col·laborar en el finançament de la Dinamització esportiva de la Comarca d'Osona.

  14/10/2020

  Consell Esportiu d'Osona

  31/12/2020

   16.674,15€

  Conveni per a l'atorgament d'una subvenció destinada a col·laborar en el finançament de l'activitat denominada "Som Extraescolars"

  14/10/2020

  Consell Esportiu d'Osona

  31/12/2020

    3.108,92€

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola Sant Marc de Calldetenes

  30/06/2022

      --------

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola Voltregà de Sant Hipòlit de Voltregà

  30/06/2022

      --------

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Institut Escola Mossèn Cinto de Folgueroles

  30/06/2022

      --------

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola Joaquim Salarich de Vic

  30/06/2022

      --------

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola El Roure Gros de Sta. Eulàlia de Riuprimer

  30/06/2022

      --------

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola Xoringuer de Centelles

  30/06/2022

       --------

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola Farigola de Seva

  30/06/2022

       --------

  Conveni de col·laboració per a l'autogestió  del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola Lloriana de Sant Vicenç de Torelló

  30/06/2022

       --------

  Conveni de col·laboració per a l'autogestió  del servei de menjador escolar.

   

  14/10/2020

  AFA de l'Escola El Cabrerès de l'Esquirol

  30/06/2022

       --------

  Conveni de col·laboració per a l'autogestió  del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de Les Escoles de Gurb

  30/06/2022

      --------

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola Ildefons Cerdà de Centelles

  30/06/2022

     --------

  Conveni de col·laboració per a l'autogestió  del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola Guillem de Mont-Rodon de Vic

  30/06/2022

      --------

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola IE Marta Mata de Torelló

  30/06/2022

      --------

  Conveni de col·laboració per a l'autogestió  del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola l'Era de Dalt de Tona

  30/06/2022

   
      --------

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'Escola Sentfores de Vic

  30/06/2022

       --------

  Conveni de col·laboració per a la gestió mitjançant tercers del servei de menjador escolar.

  14/10/2020

  AFA de l'escola Mare de Déu del Sòl del Pont de Roda de Ter

  30/06/2022

       --------

  Conveni de col·laboració  per la concessió d'una subvenció per l'activitat "Copa Osona de Trial" Osona. 

  09/09/2020

  Trial Club Esportiu Osona

   

  31/12/2020

   

     2.500,00€

  Addenda Econòmica 2020 al Conveni de col·laboració  per la cessió i ús de l'aplicació informàtica JADE.

  09/09/2020

  Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal de l'Anoia, Ajuntament de Montcada i Reixac i Ajuntament de Premià de Mar

  31/12/2021

     --------

  Addenda del Contracte  Programa 2020, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració  en matèria de Serveis Socials, altres programes i serveis relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat.

  09/09/2020

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

  31/12/2020

      --------

  Conveni de col·laboració per el finançament dels treballs de revisió i adequació del projecte constructiu d'EDAR de rupit, dins de l'actuació "Sanejament i depuració de Rupit" recollit en el Pla de gestió i Programa mesures vigent, període 2022-2027.

  09/09/2020

  Agència Catalana de l'Aigua 

   

  31/12/2024

       --------

  Modificació conveni d'encàrrec de gestió per la tramitació dels ajuts per l'alumnat de Vic de beques de llibres, material escolar i activitats lúdiques i/o esportives dins de l'horari escolar.

  17/06/2020

  Ajuntament de Vic 

  31/12/2020

       --------

  Annex Addenda de conveni Tramitació d'ajuts minimitzar impacte social covid-19 en el lloguer habitatge habitual.

  10/06/2020

  Agència de l'Habitatge

  31/12/2020

       --------

  Addenda modificació any 2020 conveni per a la realització d'actuacions en matèria de consum. 

  13/05/2020 

  Agència Catalana de Consum 

  31/12/2020 

       --------

  Pròrroga conveni de gestió del servei de la deixalleria municipal de Torelló.

  13/05/2020

  Ajuntament de Torelló

  31/12/2020

       --------

  Conveni per a l'atorgament d'una subvenció destinada a col·laborar en el finançament de l'activitat La Flama del Canigó 2020.

  13/05/2020

  Tradicat

  31/12/2020

     1.000,00€

  Conveni d'encomanda de gestió del servei de recollida de residus i de neteja viària.

  25/03/2020

  Ajuntament de Manlleu

  15/04/2021

       --------

  Conveni d'encomanda de gestió del servei d'ajuda a domicili.

  25/03/2020

  Ajuntament de Manlleu

  31/12/2020 

        --------

  Conveni d'encomanda de gestió del servei d'ajuda a domicili.

  25/03/2020

  Ajuntament de Vic 

  31/12/2020

       --------

  Conveni d'encàrrec de gestió per la tramitació dels ajuts per l'alumnat de Vic de beques de llibres, material escolar i activitats lúdiques i/o esportives dins de l'horari escolar.

  25/03/2020

  Ajuntament de Vic 

  31/12/2020

   233.000,00€

  Pròrroga i annex de conveni pel servei de productes de suport i teràpia ocupacional.

  11/03/2020 

  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i Consorci de Benestar Social del Ripollès.

  31/12/2020 

    56.738,00€ 

  Conveni per regular l'aplicació dels ajuts de la Diputació de Barcelona destinats al PECT Osona Transformació Social. 

  11/03/2020  

  FUB, Creacció, i CHV

  31/12/2020 

         --------

  Conveni per al desenvolupament del projecte "Desendolla't: amb energia aprèn i estalvia".

  11/03/2020 

  Ajuntament de Vic 

  31/12/2021 

    34.885,76€ 

  Conveni per la promoció i difusió del Monestir de Sant Pere de Casserres.

  11/03/2020

  BBVA i Fundació Antiga Caixa de Manlleu 

  06/04/2021 

         --------

  Conveni per a la realització de les pràctiques curriculars d'una alumna.

  11/03/2020

  Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  31/12/2020

   

        --------

  Conveni per a la realització de la Mostra de Turisme d'Osona 2020.

  11/03/2020

  Organisme Autònom de Fires i Mercats

  Revocat

         277,75€

  Conveni de colaboració per la concessió d'una subvenció per les activitats i i tallers vinculades al cicle de l'any agrícola i la seva difusió durant l'any 2020.

  11/03/2020

  Ecomuseu del Blat

  31/12/2020

      2.000,00€

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Torelló

  31/12/2021

        --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Taradell

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Seva

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Sant Pere de Torelló

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Roda de Ter

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Perafita

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Oristà

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Gurb

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament d'Espinelves

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Prats de Lluçanès

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Masies de Roda

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Sant Quirze de Besora

  31/12/2021

          --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Vidrà

  31/12/2021

          --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Rupit i Pruit

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Manlleu

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament de Calldetenes

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per el finançament i execució de les actuacions del projecte "Autoconsum, Biomassa i Enllumenat eficient a Osona".

  19/02/2020

  Ajuntament d'Olost

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Perafita

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Alpens

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Manlleu

  31/12/2021

        --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

  31/12/2021

        --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Viladrau

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de l'Esquirol

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Prats de Lluçanès

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Sant Quirze de Besora

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Tona

  31/12/2021

         --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament d'Espinelves

  31/12/2021

        --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Sant Pere de Torelló

  31/12/2021

       --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.

  19/02/2020

  Ajuntament de Roda de Ter

  31/12/2021

       --------

  Conveni de col·laboració per al finançament i execució de les actuacions del projecte “Osona: Paisatge, Tradició i Cultura”.                                                                                                                                                         

  19/02/2020

  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

  31/12/2021

      --------

   

  Conveni de cooperació educativa, per la realització de pràctiques acadèmiques d'una alumna

   

  19/02/2020

   

  Facultat de Turisme de la Universitat de Girona

   

  30/04/2020

   

      --------


  Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu al’ Programa de Mediació per al Lloguer Social per l’any 2020


  19/02/2020

   

  Agència  de l'Habitatge de Catalunya

   

  31/12/2020


       --------

  Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l'Oficina d'Habitatge situada en aquesta comarca, per l'any 2020

  19/02/2020

  Agència  de l'Habitatge de Catalunya

  31/12/2020

       --------

   

  Conveni de col·laboració per regular el cofinançament de la contractació del coordinador/a del projecte d’Especialització i Competitivitat territorial (PECT), “Osona Transformació Social”

   

  19/02/2020

   

  FUB, Creacció, i CHV

   

  31/12/2020

   

        --------


  Pròrroga conveni per a la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts

   

  19/02/2020

   

  Diversos Ajuntaments i l'Associació per a la Defensa dels Animals d'Osona

   

  31/12/2020

   

       --------

   

  Contracte Programa per establir el marc de relacions per desenvolupar els Instruments de Gestió Turística (Període 2020-2023) 

   

  08/01/2020

   

  Diputació de Barcelona

   

  31/12/2023

   

       --------

   2019

  Conveni

  Data aprovació 

  Signants

  Vigència

  Import

  Pròrroga del conveni per a la prestació de serveis postals

  11/12/2019

  Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA

  31/12/2019

   

       --------

  Conveni per a la realització d'un estudi d'indicadors

  11/12/2019

  Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

   

       --------

   

      17.662,50€

  Conveni pels projectes d'especialització i competitivitat terrorial (PECT), Osona Transformació Social

  11/12/2019

  Creacció, Fundació Universitària Balmes i Consorci Hospitari de  Vic

  31/12/2020

      73.590,79€

  Conveni pels projectes d'especialització i competitivitat terrorial (PECT), en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019

  11/12/2019

  Creacció, Fundació Universitària Balmes i Consorci Hospitari de  Vic

   

  31/12/2020

   

   510.222,17€

  Conveni tipus programa Treball i Formació 2019

  11/12/2019

  Ajuntaments de la comarca d'Osona

   

  Justificació de despeses

   

        --------

  Conveni de cooperació educativa, per la realització de pràctiques modalitat FP d'una alumna

  11/12/2019

  Institut de Vic

  05/06/2020

       --------

  Conveni per a la redacció del projecte constructiu Sanejament i depuració de Vilanova de Sau

  11/12/2019

  Agència Catalana de l'Aigua

   31/12/2023

     42.500,00€

  Conveni per a la redacció del projecte constructiu Sanejament i depuració de Montesquiu

  11/12/2019

  Agència Catalana de l'Aigua

   31/12/2023

     14.000,00€

  Conveni per a la redacció del projecte constructiu Sanejament i depuració de Perafita

  11/12/2019

  Agència Catalana de l'Aigua

  31/12/2023

     19.450,00€

  Conveni per a la redacció del projecte constructiu Sanejament i depuració de la Blava. TM Sant Martí d'Albars

  11/12/2019

  Agència Catalana de l'Aigua

  31/12/2023

      3.114,21€

  Conveni per a la redacció del projecte constructiu Sanejament i depuració de l’Alou. TM Sant Agustí de Lluçanès

  11/12/2019

  Agència Catalana de l'Aigua

  31/12/2023

    14.000,00€

  Conveni per gestionar els recursos generats en la IV Marató d'Estalvi Energètic a un projecte d'ajuda contra la pobresa energètica en un edifici de 16 d'habitatges de Sant Julià de Vilatorta

  11/12/2019

  Incasol i Consorci d'Osona de Serveis Socials

  Fins realització objecte

     39.152,00€

  Conveni per a la realització de pràctiques curriculars d'una alumna

  13/11/2019

  Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

   

  15/12/2023

   

         --------

  Conveni per a la realització de formació en pràctiques

  13/11/2019

  Associació Sant Tomàs

   

  13/12/2019

   

        --------

  Conveni per tasques de coordinació de la Taula per a la gestió sostenible de la ramaderia a Osona

  13/11/2019

  Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

   

  Justificació despeses

   

     10.000,00€

  Conveni per a la implementació del Pla operatiu de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona 2019

  13/11/2019

  Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

   

  Justificació despeses

   

     23.000,00€

  Conveni per dur a terme accions de la Xarxa de Productes de la Terra (XPDT) 2019

  13/11/2019

  Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

   

  Justificació despeses

   

       6.029,00€

  Conveni per a la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts

  13/11/2019

  Ajuntaments de Sobremunt i Tavertet

   

  31/12/2019

   

          240,05€

          671,50€

  Conveni direcció i coordinació seguretat i salut obres manteniment Pla municipal prevenció d'incendis forestals 2019

  09/10/2019

  Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

   

  Fins acta recepció obres

   

          940,00€

  Conveni suport tècnic adjudicació obres projecte camins de Serra d'Ases i la Caseta de Grau

  09/10/2019

  Ajuntament del Brull

   

  Fins acta recepció obres

   

          940,00€

  Conveni desenvolupament Pla Estratègic Formació Professional Osona 2020

  09/10/2019

  Departament d'Educació 

   

  30/09/2020

   

        --------

  Conveni atorgament subvenció activitat Copa Osona Trial

  09/10/2019

  Trialsport

   

  31/12/2019

   

      3..000,00€

  Conveni atorgament subvenció coordinació esportiva comarca d'Osona

  09/10/2019

  Consell Esportiu d'Osona

   

  31/12/2019

   

    16..674,15€

  Conveni projecte Invest Osona 2019

  18/09/2019

  Ajuntament de Vic

   

  Fins liquidació obligacions

     39.318,05€

  Contracte cessió en comodat fons documental Joaquim Maideu Puig

  18/09/2019

  Departament de Cultura i Laura Grau Alicart

   

   Indefinida

   

         --------

  Pròrroga conveni recollida i acollida animals de companyia

  18/09/2019

  Ajuntaments comarca d'Osona

   

  31/12/2020

   

         --------

  Conveni per a la gestió dels serveis socials bàsics

  18/09/2019

  Ajuntaments de Les Masies de Voltregà, Centelles i Torelló

  31/12/2019

   

     21.500,00€

     21.500,00€

    21.500,00€

  Conveni pel suport a les tasques de contractació centralitzada de telecomunicacions

  12/06/2019

  Localret

        --------

       --------

  Conveni de col·laboració per a la cessió de les obres i instal·lacions contingudes en el projecte tècnic de la Xarxa d'abastament d'aigua en alta del Voltreganès i Osona Nord (Fase I) al sector del Pla de l'Aire

  12/06/2019

  Ajuntament de Torelló

   

  Durada delegació

   

        --------

  Conveni de col·laboració per a la cessió de les obres i instal·lacions contingudes en el projecte tècnic de la Xarxa d'abastament d'aigua en alta del Voltreganès i Osona Nord (Fase I) al sector del Puig-Robí

  12/06/2019

  Ajuntament de Torelló

   

  Durada delegació

   

  111.329,46€

  Addenda econòmica 2019 al conveni de col·laboració per a la cessió i ús aplicació informàtica Jade

  12/06/2019

  Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal de l'Anoia, Ajuntament de Premià de Mar i Ajuntament de Montcada i Reixach

   

  31/12/2019

   

      --------

  Conveni de col·laboració per a l'execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes de l'Àrea d'Atenció a les Persones

  08/05/2019

  Mancomunitat La Plana

   

  31/12/2019

   

    29.998,35€

  Conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica de l'Ajuntament de Gaià

  08/05/2019

  Consell Comarcal del Bages

   

  Durada baixa maternitat

   

       --------

  Conveni de col·laboració pels serveis de mediació ciutadana 2019

  08/05/2019

  Diputació de Barcelona

   

  31/12/2019


   28.500,00€

  Conveni de col·laboració per la regulació dels crèdits atorgats en el marc de la línia de crèdit a curt termini "Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019"

  08/05/2019

  Diputació de Barcelona

  10/10/2020


   1.425.192,25€

   

  Conveni de col·laboració per al lliurament de les obres del projecte de Xarxa d'Abastament d'Osona Nord i el Voltreganès

  08/05/2019

  Ajuntaments de Les Masies de Voltregà, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló

  Durada delegació

   

       --------

  Addenda de modificació del conveni per a la realització d'actuacions en matèria de consum

  10/04/2019

  Agència Catalana de Consum

   31/12/2019

   

   45.155,89€

  Conveni de col·laboració per impulsar els programes de mediaciód'habitatges per al lloguer social mitjançant la borsa de mediació

  10/04/2019

  Agència de l'Habitatge de Catalunya

  31/12/2019

    49.725,00€ 

  Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions per a l'assessorament i gestió de serveis en matèria d'habitatge mitjançant l'Oficina Local d'Habitatge 2019

  10/04/2019

  Agència de l'Habitatge de Catalunya

  31/12/2019

   

  136.872,00 €

   

  Conveni per a la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts

  10/04/2019

  Ajuntament de l'Esquirol

   

  31/12/2019

   

       2.674,25€

  Contracte de cessió en comodat per l'ingrés del Fons comercial i d'empresa de la impremta Daví de Vic a l'Arxiu Comarcal d'Osona

  10/04/2019

  Departament de Cultura i Manuel Maria Davi Claveras

  Indefinida

   

        --------

  Conveni per a l'atorgament d'una subvenció destinada a col·laborar en el finançament de l'activitat La Marxa dels Vigatans 2019.

  10/04/2019

  Òmnium Cultural

   

  31/12/2019

   

       1.000,00€

  Conveni per a l'atorgament d'una subvenció destinada a col·laborar en el finançament de l'activitat La Flama del Canigó 2019.

  10/04/2019

  Tradicat

   

  31/12/2019

   

       1.000,00€

  Conveni per a l'atorgament d'una subvenció destinada a col·laborar en el finançament de les activitats i tallers vinculats al cicle de l'any agrícola i les tasques de difusió de les activitats realitzades durant l'any 2019

  10/04/2019

  Ecomuseu del Blat

   

  31/12/2019

   

       2.000,00€

  Conveni per a l'atorgament d'una subvenció destinada a col·laborar en el finançament de l'activitat denominada "Som Extraescolars"

  10/04/2019

  Consell Esportiu d'Osona

   

  30/06/2019

   

       9.600,00€

  Conveni per a la redacció, direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte del camí del cementiri

  13/03/2019

  Ajuntament d'Olost

   

  Fins acta recepció obres

   

          940,00€

  Conveni per a la realització de la Mostra de Turisme d'Osona 2019

  13/03/2019

  Organisme Autònom de Fires i Mercats

   

  Fins finalització Mostra

   

          259,31€

  Conveni tipus programa Treball i Formació

  13/02/2019

  Ajuntaments Comarca d'Osona

  Justificació final de despeses

        --------

  Conveni recollida i acollida animals de companyia

  09/01/2019

  Ajuntament de Rupit i Pruït

   

  31/12/2019

   

          829,74€

  Conveni recollida i acollida animals de companyia

  09/01/2019

  Ajuntament de Vilanova de Sau

   

  31/12/2019

   

          987,89€

  Pròrroga conveni recollida i acollida animals de companyia

  09/01/2019

  Ajuntaments comarca d'Osona

  31/12/2019

  102.021,17€  

   2018

   4t. trimestre

   Consulta els convenis

   3r. trimestre

   Consulta els convenis

   2n. trimestre

   Consulta els convenis

   1r. trimestre

   Consulta els convenis

   2017

  4t. trimestre

   Consulta els convenis

  3r. trimestre

   Consulta els convenis

  2n. trimestre

   Consulta els convenis

  1r. trimestre

   Consulta els convenis

   2016

  4t. trimestre

   Consulta els convenis

  3r. trimestre

   Consulta els convenis

  2n. trimestre

   Consulta els convenis

  1r. trimestre

   Consulta els convenis

   2015

  Anual

   Consulta els convenis

   2014

  Anual

   Consulta els convenis

  %MCEPASTEBIN%

  Ajuntament de Torelló

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat