• A- A A+

  El dia Internacional dels Museus 2022 arriba a Osona

  foto notícia museus

  El Consell Comarcal convida a tothom a assistir a la presentació del Dia Internacional dels Museus a Osona 2022, que se celebra del 14 al 22 de maig a la comarca.

  El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha proposat el lema “El poder dels museus” i durant els 8 dies de celebració, el Consell Assessor de Museus d’Osona presentarà una programació conjunta. Pel que fa a l’acte de presentació, es realitzarà el dimarts 10 de maig, a les 10 del matí, al Museu Episcopal de Vic.

  Important: Agrairem pugueu confirmar la vostra assistència a través d'aquest formulari

  Sessió extraordinària del ple del Consell Comarcal d'Osona per donar tràmit a un canvi de partida pressupostària

  foto ple web

  El Consell Comarcal d’Osona celebra una sessió extraordinària per aprovar la revocació d’una subvenció, fer la modificació de crèdits corresponent i aprovar la modificació de les bases del pressupost.

  En el Ple d’aquest dimecres, es van aprovar aquests tres punts relatius al Cicle de l’Aigua, en una sessió convocada de forma extraordinària per tal de donar tràmit al més aviat possible a aquesta gestió, ja que per temes de fiscalitat, unes inversions que s’han de fer amb fons procedents d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, han d’estar executades i pagades abans del mes de gener de 2023.

  La subvenció concedida per l’ACA per a l’execució de diverses millores a la xarxa d’abastament, el Consell Comarcal d’Osona l’havia traspassat a l’empresa mixta Aigües d’Osona, SA; davant l’evidència que els convenis a signar amb ajuntaments encara s’estan tramitant i que les obres s’han d’executar durant aquest any, s’ha optat per revocar la subvenció del Consell Comarcal a Aigües d’Osona i recuperar l’import de la subvenció per al pressupost del Consell.

  La revocació esmentada comporta canvis en les partides del pressupost que requereixen l’aprovació per part del Ple; l’import de 587.771,07 euros que constava com a transferència, passa a ser una inversió.

  Al mateix temps, aquests canvis requereixen la modificació de les bases d’execució del pressupost i incloure les obres al Pla anual d’inversions i finançament de l’exercici 2022, tot això amb l’objectiu de licitar i executar les millores a la xarxa d’abastament el més aviat possible.

  Tots els punts es van aprovar per unanimitat en una sessió molt breu del Ple comarcal.

  Vic (Osona), 5 de maig de 2022

  Convocatòria pública del procés selectiu d'una borsa de treball d'enginyers/es de l'Àrea de Medi Ambient i Serveis Tècnics del Consell Comarcal d'Osona

  logo processos 1024x582

  Categoria: Escala d’administració especial, subescala tècnica superior, subgrup A1

  Titulació: títol d’enginyer i/o Graduat en enginyeria + Màster Universitari que habiliti per a les diferents professions d’enginyer o enginyera

  Les bases es troben a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat):

  -Tauler electrònic.

  -Perfil del contractant – oferta laboral pública

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: 

  Del 6 al 25 de maig de 2022

  Documentació a presentar:

  La sol·licitud genèrica anirà acompanyada de la documentació següent:

  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del document d’identitat.
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B.
  • Fotocòpia nivell C1 de català (o equivalent o superior)  
  • Currículum vitae

   (La documentació requerida ha de ser degudament escanejada evitant fer fotografies).

  Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat