A- A A+
 • Assistències i retribucions

   

  El Ple Comarcal en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2019 adoptà, entre d’altres, el següent acord:

  Els membres electes que constitueixen l’equip de govern del Consell Comarcal d'Osona tindran el règim de dedicació que s’indica i percebran, en concepte de retribució, despeses de representació i dietes per indemnitzacions i assistència a sessions i reunions, les quantitats màximes anuals següents:

  Càrrec

  % de dedicació*

  Import màxim anual

  President

  39%

  33.000,00

  Vicepresident 1r

  33%

  28.000,00

  Vicepresident 2n

  33%

  28.000,00

  Vicepresident 3r

  20%

  17.000,00

  Delegacions especials:

  • Promoció Econòmica i Consum
  • Cicle del’Aigua
  • Turisme
  • Joventut i Polítiques d’Igualtat
  • Esports
  • Educació i Formació
  • Cultura i Arxiu
  • Acció Social
  • Règim Intern i Hisenda, adjunt a vicepresidència 3a
  • Desenvolupament rural
  • Comunicació i Societat de la Informació

  13%

  11.000,00

  Delegació especial:

  • Cicle de Residus

  24%

  20.000,00

  * Referida a una dedicació total de 37'50 hores setmanals

  Tots els membres electes del Consell Comarcal d'Osona, llevat del president, dels vicepresidents, o dels consellers amb delegació de serveis, percebran la quantitatde 53,66 € per l’assistència a cada sessió, convocada oficialment pel Consell Comarcal, del Ple, de la Comissió Permanent del Ple, i de les diferents Comissions Informatives Permanents (inclosa la Comissió Especial de Comptes) creades per acord del Ple comarcal i, en el seu cas, delsòrgans que així es determini pel Ple.

  Cada grup polític dels que formen el Consell Comarcal, percebrà la quantitat de 378,00 euros/any, per conseller integrant del grup.

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat