• A- A A+

  Cost efectiu dels serveis

   La Llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que modifica la Llei de bases de règim local, incorpora l’obligació de les entitats locals a calcular i trametre al Ministeri d’Hisenda abans del dia 01 de novembre de cada any, el cost efectiu dels serveis obligatoris i de competència pròpia que presten, partint de les dades de la liquidació del pressupost general i dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents, corresponents a l’exercici immediatament anterior.

  Per tal de calcular el cost efectiu dels serveis  prestats per les entitats locals, s'hauran de seguir els criteris de càlcul establerts a l’Ordre Ministerial HAP/2075/2014, de 06 de novembre.

  El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat les dades del cost efectiu dels serveis municipals de competència obligatòria, les quals s’han publicat a la web oficial del Ministeri.

  Enllaç

   

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat