A- A A+
 • Ple Comarcal – sessió 27 juny 2012

  noticia-ccosona-plens-01

  Amb l’assistència de 32 dels 33 consellers comarcals, el Ple del Consell Comarcal d’Osona aprova la creació del servei de neteja viària.

  El Consell Comarcal ve prestant el servei de recollida de residus mitjançant l’empresa mixta “Recollida de Residus d’Osona, SL” als municipis que han delegat o encarregat la seva gestió. Amb la implantació del nou servei de neteja viària que es prestarà mitjançant l’ens instrumental del Consell “Recollida de Residus d’Osona, SL”  es dóna resposta a la petició de diversos ajuntaments que havien manifestat el desig que des del Consell Comarcal es donés prestació del servei.

  La creació del servei de neteja viària i la modificació del servei de recollida de residus es va presentar a la darrera sessió del Consell d’Alcaldes d’Osona i posteriorment a la corresponent Comissió informativa i ambdues sessions han emès informes favorables.

  El Ple del Consell accepta la delegació de l’Ajuntament de Manlleu per a la gestió del subministrament d’aigua potable en alta i aprovació del conveni que ho regula.

  El programa d’Actuació Comarcal (PAC) preveu la gestió dels sistemes de subministrament d’aigua potable en alta així com l’elaboració de projectes d’infraestructures i realització de les obres corresponents.

  L’Ajuntament de Manlleu va sol•licitar al Consell Comarcal la connexió a la xarxa general d’abastament d’aigua potable en alta a la Planta Potabilitzadora d’Osona Sud, amb un cabal de 8.000 m3/dia. La petició va ser acceptada per la Comissió de seguiment del conveni per a l’abastament d’Osona sud una vegada efectuades les obres d’ampliació de la captació i de l’estació potabilitzadora.

  Havent fet els tràmits legals per la seva acceptació, el Consell Comarcal accepta la petició de Manlleu en relació al subministrament d’aigua potable.

  En la sessió del Ple comarcal, s’aprova inicialment la modificació del Reglament del SAD amb la inclusió del servei de neteja a la llar.

  El servei públic d’ajuda a domicili és de competència comarcal en els municipis de menys de 20.000 habitants que no estiguin en condicions d’assumir-lo directament o mancomunadament, segons estableix l’article 31.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

  El reglament aprovat pel Consell Comarcal que regula el servei només contempla l’atenció personal. Des de l’Àrea de Serveis socials es contempla la possibilitat de poder oferir unes hores d’auxiliar de la llar en determinades situacions en què la persona depenent no ho pot assumir o bé perquè la xarxa familiar presenta determinades mancances. Aquest servei requereix, òbviament, una valoració dels professionals dels serveis socials i de salut i un reconeixement de la dependència, temporal o permanent.

  La possibilitat de la modificació del reglament del SAD es va presentar al CAO i després del seu informe favorable, es presenta al Ple per a la seva aprovació.

  A l’apartat de mocions se’n van presentar 5:

  Moció de l’equip de govern del Consell i ICV-EUiA-EPM per donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a la regularització de la dació en pagament, la paralització dels desnonament i el lloguer social, moció que va ser aprovada per unanimitat.

  Moció conjunta d’ERC-AM i ICV-EUiA-EPM en defensa dels afectats per la contractació de participacions preferents emeses per diverses entitats financeres, aprovada també per unanimitat.

  Moció de la CUP contra la repressió policial: Només aquest grup hi va donar suport. Els grups de CiU, PSC i PxC van votar en contra, i ERC, ICV i IND es van abstenir. Un conseller d’ERC es va absentar de la sala en el moment de la votació.

  Moció de PxC contra la disminució dels ajuts de l’estat a les persones amb discapacitat amb especial dificultat. En la mateixa línia que en anteriors ocasions en què PxC presenta una moció, la consellera de la CUP s’absenta de la sala. Aquesta moció va obtenir els vots a favor dels dos membres de PxC i la resta de consellers hi van votar en contra.

  L’equip de govern comarcal va presentar una moció alternativa en aquest mateix sentit la qual es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics.

  Finalment i després d’aprovar la urgència d’incloure un últim punt a la sessió, es va aprovar per unanimitat la modificació de les normes reguladores d’Osona Turisme i l’establiment d’aportacions econòmiques a abonar pels membres que s’hi integrin.

  El Ple del Consell Comarcal va aprovar en data 21 de desembre de 2011, la modificació de la prestació del servei públic de promoció del turisme a la comarca d’Osona i reorientar els recursos cap a la prestació del servei públic de promoció del turisme.

  En data 7 de maig de 2012 es va crear una comissió d’estudi per treballar la correcta redacció de les noves normes reguladores que han de regular el nou servei i establir quin serà l’import a abonar pels municipis de la comarca , les entitats sense ànim de lucre i entitats públiques d’àmbit supramunicipal que en vulguin formar part.

  Després que la proposta fos presentada en sessió del CAO i d’incloure-hi algunes modificacions, el Ple comarcal l’aprova per unanimitat. El President va destacar l’esforç per arribar a un consens i va agrair a tots els territoris amb més potencial turístic de la comarca que mostressin el seu acord en adherir-se a aquest ens instrumental del Consell.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat