A- A A+
 • En defensa dels consells comarcals

  noticia-ccosona-01

  En una carta adreçada a la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, el president del Consell Comarcal d’Osona es mostra a favor d’obrir el debat sobre quin ha de ser el paper i les competències de cada Administració local.

  Joan Roca felicita a la vicepresidenta per la seva valentia en posar de manifest un problema endèmic com és la falta de definició i concreció del paper que cada Administració local juga en el si del sistema, amb la finalitat de definir competències i racionalitzar les despeses.

  Al mateix temps, el president del Consell Comarcal d’Osona li demana que en la redacció de la nova Llei de Governs Locals tinguin en compte els ens afectats i li recorda el paper tan heterogeni que tenen els consells arreu del territori.

  En aquest mateix sentit Roca li exposa que "... els Consells varen néixer amb la finalitat de ser les institucions vertebradores de les necessitats dels municipis de Catalunya, conscients que la supramunicipalització del nostre territori precisava una administració propera que pogués prestar serveis de qualitat..." i afegeix que "... la clau rau en determinar quin paper hi juga cada Administració i quines són les competències que cada una d’elles ha d’executar.

  Finalment, el president li recorda la importància que tenen els consells en alguns territoris com el nostre amb "... 51 municipis dels quals només 7 tenen més de 5000 habitants i 30 menys de 1500 habitants" i cita els principals serveis que es presten des d’aquesta institució: "el transport o menjador escolar que cal gestionar amb visió de comarca; el servei d’abastament d’aigua en alta o la depuració de les aigües residuals que també s’exerceix des del Consell; la recollida de residus o la gestió d’aquests a la planta de triatge; l’abocador també es fa des d’una òptica comarcal així com el turisme o la promoció econòmica que no entenen de termes municipals recauen també sobre aquesta administració; la gestió i coordinació dels Serveis Social amb la complexitat que comporten; l’Agència d’energia; el servei de coordinació amb la protectora d’animals; les inspeccions d’aigües; l’assistència jurídica o tècnica als municipis; l’Oficina al consumidor; la gestió dels PUOSC; així com el Servei de mediació o integració; la redacció i coordinació dels plans de protecció civil, entre d’altres"

  Així, són molts els serveis que es presten amb lògica d’eficàcia i d’optimització de recursos econòmics a través d’economies d’escala per a ser realment útils als municipis.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat