A- A A+
 • Ple del Consell Comarcal d'Osona - sessió ordinària 30 de juny de 2021

  logo SPlens votant 1 

  Sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal d'Osona, 30 de juny de 2021, a les 19h.

  La sessió es farà en format presencial a l'Auditori Marià Vila d'Abadal, situat a la planta baixa de l'edifici El Sucre, i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Consell Comarcal d'Osona, enllaç https://youtu.be/LgXkYsFvxpI

   

  Orde del dia:

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- PRESA DE POSSESSIÓ D'UN CONSELLER

  3.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN COMISSIONS INFORMATIVES

  4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA SOL·ICITUD D'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ XARXA C-

  17

  5.- APROVACIÓ INICIAL PLA DIRECTOR DE VIES CICLISTES INTERURBANES A LA PLANA DE VIC

  6.- APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VIC AL CONSELL COMARCAL D'OSONA EN MATÈRIA DE CONSUM

  7.- APROVACIÓ DE LES RECOMANACIONS PER A LA REGULACIÓ DE PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS A NIVELL MUNICIPAL

  8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE EN ALTA DELS MUNICIPIS D'OSONA

  9.- MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA ADREÇAT A AJUNTAMENTS I ENTITATS SUPRAMUNICIPALS DE LA COMARCA D'OSONA

  https://bpm.ccosona.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera. " />10.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VIC PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A L’ALUMNAT DE VIC DE BEQUES DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS L’HORARI ESCOLAR VIC PEL CURS 2021/22

  11.- RECTIFICACIÓ ACORD DEL PLE DE 24 DE FEBRER DE 2021 D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS

  12.- DECLARACIÓ COM A BE CULTURAL D'INTERÈS LOCAL DEL MOLÍ DE L'ABELLA DEL MUNICIPI DE SANT MARTÍ DE CENTELLES

  13.- APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI 7/2021

  14.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2021

  15.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2021

  16.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 1R TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2021

  17.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

  18.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

  19.- PRECS I PREGUNTES

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat