• A- A A+

  Dia Mundial de l'Aigua

  Retalla laigua

   

   El 22 de març es celebra el dia mundial de l’aigua, un recurs cada vegada més escaç que ens cal cuidar entre tots i totes. Des del CCOsona treballem per a una bona gestió i per a garantir-ne la seva màxima qualitat. Actualment estem patint, però, la pitjor sequera dels últims anys i per això, més que mai ens cal seguir essent conscients de la importància d’aquest recurs tan necessari. És per això que, més enllà de tota la feina de gestió que fem des del CCOsona ens toca seguir Retallant l’aigua. T'ho expliquem en aquest vídeo i amb aquestes dades

   Si vols conèixer de primera mà la gestió del cicle de l’aigua a Osona, saber d’on prové l’aigua del teu municipi, on i com es depuren les aigües residuals, quin procés rep l’aigua abans d’arribar a la xarxa, apunta’t i organitzarem grups per fer-ho possible.

  I si sou una entitat que voleu promoure una xerrada divulgativa sobre el Cicle de l’aigua o anar a veure una instal·lació de tractament d’aigua apunteu-vos també a través d’aquest QR.

   QR Sequera

   

   

  Desembre 2023

  La sequera persisteix. Els consums d'aigua a l'estiu van baixar i va ser gràcies a tota la població, indústria i ramaders. Vam poder passar l'estiu sense restriccions però el problema no ha quedat resolt. Continuem en estat d'expecionalitat amb les mateixes restriccions d'usos i dotacions del maig passat. Cal molta pluja per poder revertir la situació i mentre no plogui, hem de seguir estalviant aigua en la mesura del possible. 

  Seguim així, pensem en el futur, vigilem amb l'aixeta, retallem l'aigua!

  01 02 03 04 05

   

   

  Juny 2023

  El Consell Comarcal d’Osona activa una campanya per mirar de pal·liar els efectes de la sequera actual i dels propers mesos.

  La situació actual de sequera és totalment excepcional.

  No plou. Es porten molts mesos seguits de poca pluja.
  Fa més calor. Les temperatures mitjanes han anat a l'alça els
  darrers anys, amb un increment molt important l'any 2022
  quan es va superar en 2,5ºC la mitjana climàtica.

  La combinació d’aquests dos factors ha comportat una manca de
  cabals als rius i una disminució dels recursos propis municipals.
  Les reserves d’aigua a les conques internes de Catalunya
  estava al 25% (1 de maig de 2023).

  Són els efectes del canvi climàtic que també ha arribat a casa
  nostra i ens ha portat l’estat d’alerta al juliol de 2022 i l’estat d’excepcionalitat al maig de 2023.

        

  Preguntes freqüents sobre la sequera

   

     Pla de sequera
      Fruit d’aquesta manca de cabals i recursos l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va activar el Pla especial d’actuació en situació
      d’alerta i eventual sequera (PES).

         

  Passar a l’estat d’excepcionalitat comporta la limitació de consum global de tot el municipi a 230 litres per habitant i dia. Això no vol dir que cada habitant pugui consumir 230 litres al dia, si no que és un valor que es correspon a tot el consum del municipi, ís industrial, agrícola, ramader o domèstic repartit pel nombre d'habitants del municipi.

   

  En el cas de que el municipi superi els 230 l/hab/dia en el total de l’aigua subministrada a la població haurà d’adoptar mesures addicionals de les que determina el propi Pla de Sequera en l’estat d’excepcionalitat per complir aquesta limitació. En el cas de superar aquesta quantitat d’aigua servida l’Agència Catalana de l’Aigua podrà sancionar al municipi.

  A nivell d'usos, l’entrada en excepcionalitat comporta limitacions en l’ús d’aigua d’abastament per a la població que podeu consultar en aquest enllaç, i també totes aquelles limitacions que l’administració local consideri oportunes.

  L'estat d’excepcionalitat també comporta limitacions de consum d'aigua segons el tipus d'ús a titulars d'aprofitaments: 

  Taula2

  La situació referent als recursos hídrics no és bona i pot anar a pitjor. És molt important començar a extremar la reducció dels consums en tots els àmbits (domèstics, industrials, agrícola o ramaders). Bona part de l'aigua que es fa servir a la comarca prové del riu Ter, i la situació no és bona. 

  En la següent imatge es poden veure en color verd els nivells del riu Ter l'any 2023, molt per sota del nivell en negre que correspon a l’any 2022 en el qual vam entrar en alerta per sequera, i molt per sota d’anys considerats molts secs. Els nivells actuals del riu Ter no s’havien registrat mai i tampoc s’havien tingut uns consums provinents del riu Ter tan elevats.

  Observant el nivell del riu Ter i tenint en compte que no es registrarà un augment de cabal pel desgel de la neu perquè a l'hivern no se n'hi ha acumulat, si no plou de manera suficient arribarem a nivells inferiors als de l’estiu passat i podem tenir manca de recursos per poder abastir els diferents municipis. 

  Les empreses, com a grans consumidores d'aigua, han d’aplicar mesures d'estalvi. A nivell domèstic, malgrat tenir consums més petits, també podem estalviar perquè cada gota compta.

   

  El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual Sequera (PES) estableix que aquelles persones que siguin titulars d'aprofitaments d’aigua per a usos que no siguin per a l’abastament a la població (com reg agrícola, ramader, industrials, recreatius que impliquin reg i altres usos recreatius) han de reduir els seus consums en un percentatge establert en el PES, en funció de l’estat de sequera declarat en cada moment. No obstant, el PES ofereix a aquests usuaris la possibilitat de flexibilitzar aquests reduccions presentant un Pla d’estalvi a l’ACA.

  Un cop rebut aquest Pla d’estalvi, l'ACA pot resoldre aplicar un percentatge de reducció inferior, un cop analitzades les particularitats de cada ús i les diferents afectacions o interferències que aquests aprofitaments suposen per als abastaments municipals del seu entorn.

  • Per usos industrials i assimilables podeu trobar la informació a la pàgina web de l’ACA:

  https://sequera.gencat.cat/ca/la-sequera/el-pla-especial-de-la-sequera/plans-emergencia-estalvi/pla-estalvi-industrials-assimilable/

  • Per usos agraris ho podeu consultar a:

  https://sequera.gencat.cat/ca/la-sequera/el-pla-especial-de-la-sequera/plans-emergencia-estalvi/pla-estalvi-agraris/   ing 19071 00165 alt

       Consells d’estalvi que podem aplicar a casa:

  pindoles estalvi sequera 2023 1 pindoles estalvi sequera 2023 2 pindoles estalvi sequera 2023 3
  pindoles estalvi sequera 2023 4 pindoles estalvi sequera 2023 5 pindoles estalvi sequera 2023 6
  pindoles estalvi sequera 2023 7 pindoles estalvi sequera 2023 8 pindoles estalvi sequera 2023 9
  pindoles estalvi sequera 2023 10 pindoles estalvi sequera 2023 11 pindoles estalvi sequera 2023 12
  pindoles estalvi sequera 2023 13 pindoles estalvi sequera 2023 14 pindoles estalvi sequera 2023 15

     
          Guia per a l’estalvi d’aigua domèstica (Agència Catalana de l’Aigua) - PDF  logo

   

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat