A- A A+
 • Lleis reguladores

   

  Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

  Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 3594, 13.03.2002).

  Altres lleis reguladores:

  Article 9 de l’Estatut d’Autonomia, i sense perjudici de les competències que assigna a l’Estat l’article 149.1.28 de la Constitució, pel qual la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en aquesta matèria.

  Sentència del Tribunal Constitucional 17/1991, relativa a la Llei 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, per la qual s’atribueix al Govern de la Generalitat la facultat de declarar els béns culturals d’interès nacional.

  Llei del 3 de juliol de 1934, de conservació del patrimoni històric, artístic i científic de Catalunya, com a precedent.

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat