A- A A+
 • Osona Turisme

  Osona Turisme té com a finalitat promocionar el turisme de la comarca d’Osona i assessorar els ens locals i les entitats privades dedicades o relacionades amb el sector turístic. L’any 2012 el Consell Comarcal d’Osona va reformular aquesta organització especial, sense personalitat jurídica pròpia, donant-li la forma actual. Els seus òrgans de govern són el Consell General i el Consell d’Administració.

  Poden ser membres d’aquesta organització especial tots els municipis de la comarca d’Osona, les entitats sense ànim de lucre i les entitats públiques d’àmbit supramunicipal i/o de caràcter associatiu, sempre que facin efectiva l’aportació econòmica anual per a la promoció turística que el Consell Comarcal d’Osona estableixi.

   Normativa de funcionament d'Osona Turisme

  Àmbits d'actuació i serveis 

  Les activitats que es desenvolupen des d’Osona Turisme es basen en el Pla estratègic de Turisme d’Osona i en els paràmetres de col·laboració entre Diputació de Barcelona i les entitats d’àmbit comarcal.

  • Augmentar la participació dels ajuntaments i la presència del sector privat en la direcció, el disseny i l’aplicació de la política turística del territori.
  • Desenvolupar les línies de producte turístic més apropiades en funció de les característiques de l’oferta turística comarcal.
  • Millorar l’oferta turística del territori posant en valor els recursos i els atractius turístics de la comarca.
  • Vetllar per la incorporació de criteris de qualitat turística en destí com a garantia de millora de la competitivitat turística.
  • Facilitar la creació i la comercialització de productes turístics.
  • Fer que el sector turístic contribueixi a la creació, el manteniment i el creixement d’activitat econòmica, contribuint a la millora de la qualitat de vida dels habitants del territori
  • Vetllar per la promoció turística del territori de referència en els mercats propers i coordinar-se amb la Diputació de Barcelona per a mercats de mitja i llarga distància a través de les marques turístiques oficials a Catalunya, de forma coordinada amb l’Agència Catalana de Turisme.
  • Cessió de 27 carpes a disposició dels municipis de la comarca d’Osona destinades a esdeveniments turístics, culturals, esportius, firals, etc.

  Anualment s’aprova un pla d’accions amb les activitats i campanyes a desenvolupar.

   Memòria pla d'accions d'Osona Turisme 2014

   Memòria pla d'accions d'Osona Turisme 2015 

   Memòria pla d'accions d'Osona Turisme 2016

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat