A- A A+
 • Portal de transparència: Informació jurídica

   

  Actes i resolucions

   Ple Comarcal

   Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona

   Comissió Permanent del Ple

  Normativa pròpia

   Programa d'Actuació Comarcal (PAC)

   Reglaments i normativa interna

   Normativa en tràmit i informació pública

  Número expedient

  Títol

  Descripció

  Documents

  7010-000003-2020 (X2020000956) 

  Aprovació inicial

  Pla Especial Urbanístic Plurimunicipal Nova infraestructura de línia elèctrica subterrània de mitja tensió per alimentar el subministrament dde la nova subestació elèctrica d'ADIF "El Gurri"

  Doc 1 Pla Especial

  Doc 2 Pla Especial


  Doc 3 Pla Especial


  Doc 4 Pla Especial

  2388-000034-2020 (X2020000950) 

  Aprovació inicial

  Projecte millora eficiència enllumenat públic Manlleu

  Expedient

  Projecte

  2388-000037-2020 (X2020000988)

  Aprovació inicial

  Projecte millora eficiència enllumenat públic Taradell

  Expedient

  Projecte 1

  Projecte 2

  9997-000286-2018 (X2018001179)

  Informació pública

  Renovació i ampliació autorització abocament aigües residuals 

  Raó social: Embutidos Monells, SA

  Doc expedient 1

  Doc expedient 2

  1227-000001-2020 (X2020000840)

  Informació pública

  Programa d'Actuació Comarcal 2020-2023

  Doc expedient

  PAC


  Gestió documental i arxiu

   Calendari de conservació i règim d'accés

   Quadre de classificació documental

   Instrument de descripció documental

   Registre d'eliminació de documents

   Registre de tractament de dades

   

  Contractació

   Plecs de clàusules generals

   Òrgan de contractació

   Licitacions en tràmit

  Relació de contractes

   

  Convenis

   Convenis de col·laboració

  Proveïdors

   Creditors amb facturació superior a 3.000 euros

   

  Subvencions i ajuts

   Convocatòries de subvencions

   

  Ens participats

   

  Aigües d'Osona Consorci d'Osona de Serveis Socials Consorci per a la gestió de residus urbans d'Osona Creacció Depuradores d'Osona Recollida de Residus d'Osona

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat