A- A A+
 • Curs d’aproximació, des de la perspectiva local, a la nova llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

  FOTO 1 JORNAD LLEI 92017 CONTRACT 06032018

  Durant els dies 26 de febrer i 6 de març s’ha dut a terme un curs amb la finalitat de conèixer algunes de les principal novetats que suposarà l’entrada en vigor, el proper 9 de març, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

  Les sessions formatives, adreçades a personal de l’administració local de la comarca d’Osona, han tingut una durada de 4 hores i mitja cadascuna i s’han dut a terme a l’Edifici El Sucre de Vic.

  Els temes que s’han tractat són els següents: “Delimitació dels tipus contractuals”, “Objecte, preu, valor estimat, duració i revisió de preus i modificació de contractes”, “Polítiques socials, ambientals, d’innovació i foment de les Pimes”, “àmbit d’aplicació subjectiu. Encàrrecs dels poders adjudicadors a medis propis. Especialitat dels ens locals de Catalunya”, “Els procediments de licitació i adjudicació en la nova llei de contractes. Instruments de racionalització tècnica de la contractació” i ¨”Publicitat, transparència i contractació electrònica”.  

  El curs ha estat organitzat pel Consell Comarcal d’Osona i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Adiministració Local (CSITAL). 

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat