A- A A+
 • L'Oficina de Consum del Consell Comarcal d'Osona assessora sobre les clàusules sòl

  Logotip casa b

  El Tribunal Suprem espanyol, en la sentència núm. 241/2013 del 9 de maig del 2013, va considerar que algunes de les clàusules, com la clàusula sòl, eren abusives. Posteriorment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que s’havien de retornar totes aquelles quantitats cobrades indegudament. Per aquest motiu, moltes persones han demanat la devolució d’aquest import indicat de les hipoteques. Per als ciutadans que estan desorientats en aquest àmbit, l’oficina del Consumidor del Consell Comarcal d’Osona ofereix un assessorament inicial.

  L’any 2002, el Consell Comarcal d’Osona va crear l’Oficina d’Atenció al Consumidor, un servei que ofereix informació i orientació als consumidors sobre quins són els seus drets i deures en matèria de consum. Els seus àmbits d’actuació i serveis que proporciona són recepció i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions; informació sobre els drets i deures dels consumidors; resolució de conflictes mitjançant la mediació i l’arbitratge de consum; i formació en matèria de consum, organització de sessions informatives sobre temes relacionats amb el món del consum.

   

  Què s’entén per clàusula sòl?

  Qualsevol pacte inclòs en un contracte de préstec o crèdit garantits amb la hipoteca immobiliària a tipus variable, o per al tram variable d’un altre tipus de préstec, que limiti a la baixa la variabilitat del tipus d’interès del contracte. En principi, es podrà reclamar qualsevol clàusula sòl, hagi estat o no declarada nul·la pels tribunals.

   

  A qui afecten les clàusules sòl?

  Aquestes clàusules afecten a les persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió. Per aquest motiu, queden excloses les persones jurídiques, sigui quina sigui la seva activitat i encara que actuïn sense afany de lucre en un àmbit aliè a la seva activitat comercial o empresarial.

  Per saber si una clàusula sòl és abusiva es pot consultar a través dels tribunals, ja que en el cas d’aquestes clàusules no és suficient complir amb els requisits formals de transparència establerts en la normativa bancària.

   

  Saps si la teva hipoteca té clàusules sòl?

  Es pot saber que hi ha una clàusula sòl en la hipoteca perquè es recull en el text de l’escriptura d’hipoteca. Cal tenir en compte que, tot i haver signat inicialment una escriptura sense clàusula sòl, es podria haver incorporat amb posterioritat en una modificació o novació del préstec inicial. Per fer la reclamació, es pot fer davant de qualsevol entitat amb la qual s’hagi signat una hipoteca, però cal tenir en compte que aquest procediment no obliga als bancs a pagar, sinó que els obliga a posar en coneixement dels consumidors que tinguin una clàusula sòl en la seva hipoteca l’existència del procediment de reclamació aprovat pel Govern.

   

  Com et pot ajudar l’Oficina de Consum del Consell Comarcal?

  L’Oficina de Consum del Consell Comarcal pot ajudar mirant si en l’escriptura de la hipoteca hi ha una clàusula sòl. Si és el cas, la mateixa oficina proporciona un document per entregar a l’entitat bancària per a fer la reclamació de devolució. Una vegada entregat aquest document, es fa un seguiment per assessorar en la resta del procés.

  Enllaç document recurs

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat