Capcalera

La Recollida Selectiva

Consell Comarcal d'Osona

Informació visual

RVidreRvidre

El vidre al contenidor verd.

Ampolles de vidre

Ampolles de vidre

Pots de vidre

Pots de vidre

RMultiproducteRmultiproducte

Els envasos i el paper i el cartró al contenidor blau-groc.

Envasos de plàstic

Envasos de plàstic

Llaunes

Llaunes

Brics

Brics

Safates de porexpan

Safates de porexpan

Xapes i taps metàl·lics

Xapes i taps metàl·lics

Bosses de plàstic

Bosses de plàstic

Papers usats

Papers usats

Marro de cafè i restes d'infusions

Envasos de cartró

Diaris i revistes

Diaris i revistes

Caixes de cartró

Caixes de cartró

Sobres i cartes

Sobres i cartes

Altres residus del Multiproducte són:
- Film plàstic
- Paper d'alumini
- Gots i plats de plàstic
- Esprais buits
- Envasos de paper
- Paper d'embolicar regals

RMultiproducteRorgànica

Les restes orgàniques al contenidor marró.

Restes de carn i peix

Restes de carn i peix

Restes de fruita i verdura

Restes de fruita
i verdura

Restes de mejar cuinat i pa sec

Restes de menjar cuinat i pa sec

Closques d'ou

Closques d’ou, de marisc de fruita seca

Marró de cafè

Marro de cafè i restes d’infusions

Taps de suro

Taps de suro, llumins i serradures

Paper de cuina

Paper de cuina brut de menjar

Restes de plantes

Restes de plantes

RMultiproducteRresta

Les restes orgàniques al contenidor marró.

Pols d'escombrar

Pols d'escombrar

Fregalls

Fregalls

Bolquers

Bolquers

Burilles cigarreta

Burilles cigarreta

Ceràmica

Ceràmica

Altres objectes

Altres objectes que no es poden reciclar

CCosona

Consell Comarcal d'Osona
Gestió de residus municipals
Telèfon: 938 834 128
Adreça: ’Edifici del Sucre, 3ª planta
Web: www.ccosona.cat