• A- A A+

  Entitats de la comarca unides per impulsar accions per millorar la quantitat i qualitat d’aigua del territori

  La Taula de Recursos Hídrics de l’alt Ter agrupa diversos agents del territori que treballen conjuntament amb l’objectiu de garantir la resiliència de la comarca davant un nou entorn climàtic que impacta de ple en un recurs bàsic com és l’aigua.

   Foto RDP

  Davant la necessitat d’una gestió responsable dels recursos hídrics a la comarca d’Osona, s'estan implementant una sèrie d'actuacions innovadores per garantir el subministrament d'aigua i millorar-ne la qualitat a la regió.

  La Taula de Recursos Hídrics es va formar fa dos anys i mig per afrontar aquesta situació des de tres àrees clau: La cerca de recursos alternatius, la recuperació de recursos i la garantia de qualitat dels recursos hídrics.

  Pel que fa a la garantia de subministrament, s'està treballant activament en la recerca de recursos alternatius als actuals. Això inclou l'explotació d'aigua regenerada, l'aprofitament d'aigua subterrània actualment en desús i el desenvolupament de noves instal·lacions d'emmagatzematge d'aigua. Aquests esforços estan dirigits a assegurar un subministrament d'aigua continu i fiable per a la comunitat, ja sigui a través de l'aigua potable o de fonts naturals com els rius locals.

  L’àrea de recuperació de recursos, s’ha centrat en portar a terme estudis hidrogeològics exhaustius a les regions d'Osona i del Lluçanès. Aquesta investigació està orientada a identificar oportunitats per a la recuperació i reutilització de recursos hídrics locals, contribuint a una gestió més eficient i sostenible de l'aigua.

  Un element clau d'aquesta iniciativa és l'avaluació de la possibilitat de recuperar l'aigua del riu Gurri, on desemboca la depuradora de Vic. Mitjançant mostreig meticulós i una anàlisi exhaustiva dels paràmetres de l'aigua, s'està valorant la viabilitat d'aquesta tasca. A partir d'aquesta avaluació, es desenvoluparan nous tractaments, tant per a la depuració de l'aigua com per a la seva potabilització, amb l'objectiu de possibilitar-ne el reaprofitament, seguint l'exemple exitós del riu Llobregat.

  Pel que fa a la garantia de qualitat, s'estan implementant mesures de bioremediació i tractaments per millorar la qualitat dels abocaments dels rius, tenint en compte les variacions en el cabal d'aigua i els impactes potencials de les depuradores. Aquestes accions són fonamentals per preservar i protegir els recursos hídrics locals, assegurant-ne la sostenibilitat a llarg termini.

  Aquestes actuacions són una mostra del compromís amb la gestió responsable de l'aigua, amb un enfocament centrat en la innovació i la sostenibilitat. A través de l’estreta col·laboració amb les parts interessades locals i l'adopció de les últimes tecnologies i pràctiques en gestió d'aigua, estem treballant cap a un futur més segur i sostenible per a tots els habitants de la comarca.

  Podeu consultar tota la informació a https://www.ccosona.cat/sequeraosona 

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat