• A- A A+

  Nou servei a Osona i el Lluçanès per a la reducció i revalorització dels residus industrials

  residus industrials 1 web

  Posem en marxa un programa pilot adreçat a les empreses i gestors de residus de la comarca, amb un ull posat al compliment de la normativa europea.

  El Consell Comarcal d’Osona, el Consorci del Lluçanès, la Mancomunitat la Plana, Creacció i els ajuntaments de Vic, Gurb i les Masies de Voltregà, amb el suport de la Diputació de Barcelona, han posat en marxa una prova pilot per a la reducció i revalorització dels residus de les empreses de la comarca. El projecte s’allargarà fins a finals de 2024, moment en el qual es preveu que pugui esdevenir un servei estable per a les empreses.

  La iniciativa té la intenció de preparar les empreses d'acord amb la nova llei de residus, ja en vigor i en compliment de la normativa europea, que obliga les empreses a fer una acurada selecció dels residus i millorar-ne la gestió.

  En aquest marc, la prova pilot té per objectiu sensibilitzar i assessorar tant a indústries de la comarca, productores de residus industrials, com els seus gestors sobre la disminució i la correcta separació dels residus. Aquest canvi de model pot suposar una avantatge econòmica i empresarial, ja que la majoria de residus es poden revaloritzar i generar uns ingressos addicionals.

  L’assessorament tindrà la particularitat de ser personalitzat. Així, s’analitzaran els fluxos de producció i les instal·lacions de cada una de les empreses, de diferents sectors, perquè els residus puguin ser separats en origen amb la màxima eficiència i després ser disposats per a la valorització, proporcionant eines per a la millora de la seva gestió.

  Més enllà, es vol crear una metodologia d’assessorament que es pugui replicar àgilment a la resta d’indústries de la comarca. I més endavant, si hi ha l’interès, a d’altres territoris.

  Oportunitats i residus assimilables a domèstics

  La valorització dels residus permetrà a les empreses plantejar-se diverses opcions que els poden generar ingressos addicionals o reduir les despeses, com per exemple, contractar gestors de residus de manera conjunta, trobar millors preus o com optimitzar recollides, és a dir, apostar per l’economia d’escala, entre d’altres.

  Un capítol específic es mereixen els residus assimilables a domèstics, o sigui, la matèria orgànica i la resta de fraccions (plàstics, paper, cartró i vidre), que a dia d’avui moltes empreses gestionen a través dels circuits habituals de recollida domèstica de la ciutadania. I és que, aprofitant l’aprenentatge dels canvis i les millores que hi ha hagut en la recollida de deixalles a la comarca, on la major part de municipis han passat o estan passant a aplicar el porta a porta o sistemes de contenidors tancats intel·ligents, s’ha detectat la necessitat d’acompanyament d’aquestes petites i mitjanes empreses per tal que puguin sortir d’aquests circuits reservats a la ciutadania, els petits comerços i la restauració.

  El que es persegueix en aquests casos és aconseguir que les empreses separin aquesta tipologia de residus en origen, trobar gestors i organitzar rutes de forma conjunta (ara inexistents) per traslladar-los a centres de tractament especialitzats. Un sistema que, a més de facilitar la gestió d’aquests residus, permetrà valoritzar-los.

  Microempreses i pimes

  Las proposta va adreçada a microempreses de fins a cinc treballadors i les pimes de la comarca. Es prioritzaran les empreses industrials dels sectors majoritaris de la comarca, l’agroindústria i el metall. L’objectiu passa per arribar a unes 120 empreses en un any i mig.

  A més, es treballarà amb els actuals gestors de residus industrials de la comarca, per tal de donar a conèixer els diferents serveis que ofereixen a les empreses, quins residus gestionen i detectar oportunitats de col·laboració conjunta. Aquesta tasca també facilitarà detectar les mancances del sector a la comarca, especialment pel que fa a les instal·lacions.

  Les entitats impulsores de la prova pilot, una iniciativa pionera d’àmbit comarcal, s’han reunit aquest dimecres, 6 de setembre, amb l’equip tècnic corresponent per crear un equip de treball i organitzar l’actuació. A la trobada, Jordi Baucells, expert en la gestió de residus de l’empresa Biodiversitat, ha destacat la implicació voluntària de diversos agents municipals i supramunicipals, la qual cosa dona “molt valor” a la proposta. “És la primera comarca que fa un projecte com aquest en l’àmbit industrial”, ha explicat.

  Assessorament i sessions de treball conjunt

  Entre les activitats previstes a partir d’ara a nivell tècnic, hi ha les visites a diverses empreses, prèviament seleccionades d’una base de dades, i detectar necessitats individuals i oportunitats conjuntes en la gestió dels residus. També es faran, com a mínim, dues sessions de treball amb les empreses del sector agroalimentari i mecànic i s’intentarà trobar oportunitats de col·laboració entre elles. Finalment, es buscaran sinergies amb l’administració en l’àmbit de la gestió dels residus municipals.

  L’assessorament personalitzat a empreses començarà l’octubre d’enguany. A finals del 2024, l’equip tècnic farà una valoració dels resultats dels assessoraments, la tipologia de model d’informe i les recomanacions a les empreses, i es decidiran els propers passos a seguir per tal d’esdevenir un servei estable.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat