• A- A A+

  Convocatòria pública del procés selectiu per una borsa de tècnic/a d'Administració electrònica

  borsa treball imatge

  El Consell Comarcal d'Osona obre una convocatòria pública pel procés selectiu per una borsa de tècnics i tècniques d'Administració electrònica.

  Categoria: Escala d’administració especial– subescala tècnica - subgrup A2.

  Titulació: Diplomatura o grau universitari

  Les bases són a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat): 

  -Tauler electrònic: 

  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8102490004_21081&idens=8102490004

  -Perfil del contractant – oferta laboral pública  

  Enllaç: https://www.ccosona.cat/institucio/oficina-virtual/convocatories-d-oferta-laboral-publica/48-processos-oberts/2521-borsa-de-tecnics-i-tecniques-d-administracio-electronica

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  

  Fins el 7 de juny de 2023

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

  La sol·licitud genèrica anirà acompanyada de la documentació següent:  

  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del document d’identitat. 
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B. 
  • Fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement del nivell C1 de català.   
  • Currículum vitae. 
  • Resguard de pagament de la taxa per participar en el procés selectiu d’acord amb l’ordenança fiscal vigent.  

  (La documentació requerida ha de ser degudament escanejada evitant fer fotografies.)

  Els/les interessats/interessades han de presentar sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12. 

   

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat