• A- A A+

  Convocatòria pública del procés selectiu d'un/a tècnic/tècnica auxiliar de residus

  borsa treball imatge

  El Consell Comarcal d'Osona obre una convocatòria pública per proveïr un lloc de treball de tècnic/tècnica auxiliar de residus.

  Categoria:            Escala d’administració especial, subgrup C1

  TitulacióCicle formatiu d’educació i control ambiental o cicle formatiu de química i salut ambiental o equivalenttjà  

  FP1  o  equivalent

  Les bases es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat), a l'apartat de l'oferta laboral pública i al tauler electrònic. 

  Enllaç al tauler electrònic: 

  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8102490004_17921&idens=8102490004

  Enllaç oferta laboral pública:

  https://www.ccosona.cat/institucio/oficina-virtual/convocatories-d-oferta-laboral-publica/48-processos-oberts/2428-tecnic-o-tecnica-auxiliar-de-residus

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  

  Del 29 de novembre al 19 de desembre de 2022

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

  La sol·licitud genèrica anirà acompanyada de la documentació següent:  

  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del document d’identitat. 
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B. 
  • Fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement dels idiomes català i/o    castellà, si escau.   
  • Currículum vitae. 

  La documentació requerida ha de ser degudament escanejada evitant fer fotografies.

  Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat