• A- A A+

  Convocatòria i ordre del dia sessió del Ple comarcal 28 de setembre de 2022

  foto sala plens

  Avui, 28 de setembre de 2022, a les 19.00 hores, a la Sala de Plens del Consell Comarcal, es reuneix el Ple en sessió ordinària, d’acord amb el següent: 

  ORDRE DEL DIA:

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENTDE VICEPRESIDENTA I DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓINFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

  3.- ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS I COMPENSACIONS ECONÒMIQUES AMEMBRES DEL CONSELL AMB RESPONSABILITATS DE GOVERN

  4.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIÓ SOLARFOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM A L'EDAR DE MANLLEU

  5.- RATIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA D'APROVACIÓ DE LESTARIFES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE ALS ABASTAMENTS EN ALTAD'OSONA SUD, OSONA LLUÇANÈS I OSONA NORD-VOLTREGANÈS

  6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ENTRADA EN VIGOR I MODIFICACIÓ DEL’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESA DEL CONTRACTE “SERVEICOMARCAL DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIAABANDONATS O PERDUTS”

  7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 2/2022 DEL CATÀLEG DE LLOCS DETREBALL DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA

  8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS DEL CONSELL COMARCALD'OSONA I ELS SEUS ENS DEPENDENTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2021

  9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2022 DE LA MODALITAT DETRANSFERÈNCIA I GENERACIÓ D'INGRÉS PER SUBVENCIÓ NOMINATIVA

  10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ANNEX D'INVERSIONS PEL 2022I DEL PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT PEL PERÍODE 2022 A 2025

  11.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGONTRIMESTRE DE 2022 DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

  12.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS APROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2022

  13.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL SEGONTRIMESTRE DE 2022

  14.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENTDEL PLE

  15.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIAI GERÈNCIA

  16.- PRECS I PREGUNTES

  La sessió es podrà seguir en directe per Youtube mitjançant el seguent enllaç: https://youtu.be/VoA4kgjFZso

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat