• A- A A+

  Convocatòria pública del procés selectiu d'una borsa d'auxiliars administratius i administratives

  borsa treball imatge

  El Consell Comarcal d'Osona obre una convocatòria pública per configurar una borsa d'auxiliars administratius i administratives

  Categoria: Escala d’administració general, subgrup C2

  Titulació: Educació Secundària Obligatòria, Cicle Formatiu de Grau Mitjà,  FP1 o equivalent

  Les bases es troben a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat): 

  Enllaç al tauler electrònic

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:   

  Del 23 de setembre al 13 d'octubre de 2022

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

  La sol·licitud genèrica anirà acompanyada de la documentació següent:  

  •           Fotocòpia del títol exigit. 

  •           Fotocòpia del document d’identitat.  

  •           Fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement dels idiomes català i/o castellà, si escau.   

  •           Currículum vitae. 

  La documentació requerida ha de ser degudament escanejada evitant fer fotografies.

  Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat