• A- A A+

  Ple del 29 de juny de 2022 - sessió extraordinària

  foto sala plens

  D’acord amb la resolució de presidència de convocatòria de la sessió i seguint les indicacions de secretaria, us convoquem a la sessió ordinària del Ple Comarcal, que es farà el dia 29 de juny de 2022, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens del Consell Comarcal, d’acord amb el següent:

  Ordre del dia:

  • APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  • PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER
  • PRESA DE POSSESSIÓ D’UNA CONSELLERA
  • NOMENAMENT D’UN MEMBRE DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE
  • NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN COMISSIONS INFORMATIVES
  • DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA EN ÒRGANS COL·LEGIATS
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT D'ALPENS
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE PERAFITA
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE TAVERTET
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE CALLDETENES
  • ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I DEIXALLERIA DE L’AJUNTAMENT DE L'ESQUIROL
  • ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS PER LA RECUPERACIÓ O ADOPCIÓ D'UN ANIMAL DOMÈSTIC ABANDONAT O PERDUT
  • PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOTS 1,2,6,7,8,9,11,12 I 13)
  • PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOTS 3 I 10)
  • PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOT 4)
  • PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOT 5)
  • PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOT 14)
  • PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOT 15)
  • PRÒRROGA CONTRACTE: GESTIÓ DEL SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE LA COMARCA D'OSONA 2022-23
  • APROVACIÓ ENCÀRREC A MITJÀ PROPI: GESTIÓ DE L’ACTUACIÓ “ACCIONS DE CARÀCTER EUROPEU I INTERNACIONAL DELS ENS LOCALS” I ACCEPTACIÓ DE LA SEVA CORRECTA REALITZACIÓ
  • ADHESIÓ A LA 1ª PRÒRROGA DE L'ACORD MARC ACM-CCDL DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019-03-D1) I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT
  • APROVACIÓ LICITACIÓ: SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA DE LA COMARCA D’OSONA

  La sessió es podrà seguir en directe a https://youtu.be/xBwSSlKc1q8

   

   

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat