• A- A A+

  El Consell Comarcal d'Osona aprova les bases i les convocatòries per a les beques escolars 2022-2023

   thumbnail 20210908 Comissio seguimeent

  El Consell Comarcal d’Osona impulsa un ampli paquet de mesures que posaran a disposició de l’alumnat de la comarca les diferents beques vinculades a l’àmbit educatiu per al curs 2022-23.

  En el Ple d’aquest dimecres, tots els grups polítics van aprovar per unanimitat les bases que estipulen els barems per demanar beques menjador, ajuts individuals de desplaçament i beques per despeses de llibres, material i activitats dins l'horari escolar.

  El Ple va aprovar les bases reguladores d’aquests ajuts, adequades a les noves normatives del Departament d’Educació, i que recullen tots els requisits generals, tècnics i econòmics per al seu atorgament. Tal com va explicar la consellera d’Educació, Sònia Muñoz, “aquests criteris que s’han aprovat són necessaris per al bon funcionament de les subvencions” i “són cabdals per a la inserció escolar a Osona”, va concloure el president Joan Carles Rodríguez.

  A banda de l’aprovació de les bases, també es va donar llum verda a l’activació de les convocatòries i a l’inici de tramitació de les sol·licituds. En total, es destinaran més de 3.100.000€ en ajuts de menjador socioeconòmic de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca d'Osona; 29.000€ per complements de menjador per als alumnes que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, 430.000€ per als ajuts individuals de menjador obligatori; 63.000€ per als ajuts individuals de transport obligatori i 127.000€ per ajuts de llibres, material i activitats dins l'horari escolar per alumnes residents a l'àrea bàsica de Serveis Socials.

  El ple també va aprovar les encomanes de gestió de beques directes de les ciutats de Manlleu i Vic, dels municipis de la Mancomunitat La Plana i dels municipis que formen part del Consorci d'Osona de Serveis Socials per un import total de més de 446.000 euros.

  També en l’àmbit educatiu es va aprovar l’encomana de gestió a Creacció per al desenvolupament dels serveis d’orientació i l’Escola de Noves Oportunitats amb el projecte Clau de Pas.

  Seguim avançant en la igualtat d’oportunitats

  El Ple va aprovar per unanimitat el Pla Intern d’Igualtat, un document resultat del compromís institucional per seguir desenvolupant estratègies que permetin fer una gestió cada vegada més integradora. La ferma voluntat de la institució és continuar treballant en la configuració d’una administració sensible a les necessitats específiques de dones i homes i que incorpora la igualtat de gènere no només com a valor, sinó també en els seus processos, pràctiques i condicions laborals.

  Tavèrnoles se suma a Onaigua

  La setmana que es posa en marxa Onaigua, el Ple va aprovar l’acceptació de la delegació de l’ajuntament de Tavèrnoles per a la gestió del servei d’abastament d’aigua en baixa. El president Joan Carles Rodríguez va subratllar que “aquest és l’inici d’un pas molt important per sumar un setè municipi a Onaigua”.

  Llum verda a la Casa de les Caramelles

  En el marc de la sessió plenària es va fer l’aprovació incial del projecte executiu de la Casa de les Caramelles, que és un dels projectes amb finançament FEDER del Consell comarcal d’Osona, i que consistirà en l’adequació de l’immoble Ca l’Anglada per crear el Centre d’interpretació de les Caramelles de Sant Julià de Vilatorta.

  Declaració de Bé Cultural d’Interès Local

  L’edifici de La Pista de Balenyà va ser declarat, de conformitat amb la sol·licitud i l’informe que consta a l’expedient, com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Amb aquesta declaració, que és competència del CCO en ser Balenyà un municipi inferior a 5.000 habitants, es pretén “que l’edifici gaudeixi de la protecció que es mereix”, segons el conseller Ramon Roig.

  Tots els punts de l'ordre del dia es van aprovar per unanimitat, excepte en tres punts en què els consellers comarcals del grup del PSC es van abstenir, els relatius a la designació de representants del CCO en òrgans col·legiats; la modificació del contracte del servei de transport escolar; i  la delegació de competències al president per dictar les instruccions necessàries per preparar la licitació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria. En aquest últim cas, els socialistes van considerar que “amb aquesta delegació es dilueix el control democràtic” tot i que accepten les explicacions que aquesta delegació es fa per tal d'agilitar l'expedient.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat