A- A A+
 • El Servei de Cooperació del Consell d’Osona atorga ajuts aquest any 2021 a quatre entitats osonenques per projectes de cooperació al desenvolupament a Camerun, Nepal, Índia i RD Congo.

  onjge

  Aquest dimarts 30 de novembre a la tarda va tenir lloc al Consell Comarcal una trobada del Servei de Cooperació amb les ONG d’Osona per tal de donar a conèixer els projectes que han obtingut un ajut aquest 2021 a través de la convocatòria anual del Consell Comarcal i també per intercanviar reflexions envers la cooperació transformadora i compartir interessos i projectes comuns.

  La convocatòria anual d’ajuts per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat per entitats amb seu social a Osona d’aquest any 2021, ha concedit ajuts en funció de les puntuacions obtingudes a les entitats Càritas Parroquial de Roda de Ter, Options Catalunya Nepal, Fundació Núria Tuneu i Daniel Shah i Fundació humanitària Dr. Trueta, tal com va aprovar la Comissió Permanent del Ple del dia 13 d’octubre de 2021.

  La puntuació obtinguda de cada entitat ha resultat del sumatori de l'avaluació que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha fet del projecte presentat i de l’avaluació que el Servei de Cooperació del CCOsona fa sobre els actes de sensibilització i solidaritat que l’entitat ha fet a Osona per donar a conèixer el seu projecte a la ciutadania i altres criteris per promoure el codesenvolupament. A partir de la puntuació obtinguda es reparteixen equitativament els 8.364 € que és l’import total a distribuir de la convocatòria anual d’ajuts

  Càritas Parroquial de Roda de Ter, ha rebut un ajut pel projecte Condicionament del centre de formació la “Maison de la femme” (Camerun), un projecte que s'emmarca dins del Programa de Suport a les Dones “PAEF” amb l'objectiu d'aconseguir que la dona sigui un actor en el desenvolupament de les societats rurals en condicions d'igualtat amb l'home, a través de la formació transformadora com a eina principal per a aquest apoderament i que permetrà que la “Maison de la Femme”, esdevingui el centre de formació de referència a la zona, on les dones, en fer-se’l seu, disposin de les eines per convertir una situació de discriminació clara en un factor d’igualtat.

  Options Catalunya Nepal, ha rebut un ajut pel projecte Options Cooking Training (Nepal), un projecte que neix davant la dificultat de les persones vulnerables del Nepal de formar-se i tenir una feina estable. Options Training és una escola de formació professional amb l’objectiu de formar persones majors de setze anys en risc d'exclusió social per tal de millorar la seva ocupabilitat i posteriorment integrar-se laboralment. Es prioritza la matriculació de noies i dones, ja que és un col·lectiu molt vulnerable dins la societat nepalesa. L’escola ofereix una formació integral de cuina basada en l’aprenentatge a través de tallers professionals i alhora es treballen competències bàsiques i transversals per a la millora personal i social dels alumnes.

  La Fundació Daniel Shah & Núria Toneu ha rebut un ajut pel projecte Aigua potable per Tapukur (Índia), un projecte que preveu la construcció de sis pous d’aigua potable de gran  profunditat, per al proveïment d’aigua de 320 persones de la població rural de Tapukur, a l’estat de West Bengal. El projecte forma part del programa de desenvolupament rural que promou el dret humà a l’aigua que porta a terme la Fundació juntament amb la contrapart local amb molt d’èxit a les àrees rurals on s’ha pogut fer realitat. Amb aquest projecte em  millora la cobertura i l’accés a l’aigua potable, ja que la manca d’aquest recurs provoca malalties molt greus, mortalitat en nens menors de 5 anys, pobresa, malnutrició i abandonament o no escolarització  de les nenes.

  I finalment, la Fundació humanitària Dr. Trueta, ha rebut un ajut pel projecte Enfortiment de la salut maternoinfantil al Dispensari de N’Djili (RD Congo), un projecte que vol garantir l’accés de la població del barri de N’Djili a un centre de salut de qualitat, millorar els serveis de salut maternoinfantil, oferir una atenció integral a la infància, i pal·liar les necessitats sanitàries que hi ha al barri per manca d’infraestructures. Les accions que es portaran a terme a la zona seran l’adquisició de materials i equipaments mèdics per oferir una millor atenció a dones i nens, donar suport als professionals sanitaris i es dissenyarà i s’implementarà una formació en cures assistencials maternoinfantils, adreçades al personal mèdic del centre sanitari.

  Amb l’aprovació de l’ajut, les quatre entitats rebran una bestreta a través del Fons Català de Cooperació, entitat amb qui el CCOsona té conveni, per tal que els seus projectes ja puguin començar a caminar.

  La trobada va ser molt satisfactòria i es va acordar continuar treballant conjuntament cap a les accions que promoguin la justícia social, les causes de la desigualtat i els drets per totes les persones.

  Vic (Osona), 1 de desembre de 2021

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat