A- A A+
 • Ple del Consell Comarcal d'Osona - 29 de setembre

  foto garantia petita 2

  29 de setembre de 2021 –  La sessió del Ple comarcal de finals de juliol va aprovar la renúncia de consellers comarcals dels grups d’ERC i de JuntsxCat per motius d’organització interna i per donar pas a d’altres persones dins del grup a conèixer el funcionament del Consell Comarcal.

   

  Així, Xavier Fernández Sala, alcalde de Santa Eugènia de Berga pren possessió de conseller comarcal en la sessió d’aquest dimecres. La resta de nous consellers i conselleres prendran possessió en la sessió que es celebrarà el 27 d’octubre.

  Els diferents punts de l’ordre del dia aprovat en aquesta sessió van ser explicats cada un pel conseller o consellera responsable del servei.

   

  El vicepresident 2n, Pere Medina, va explicar els punts relatius a l’aprovació de les justificacions de les indemnitzacions per suspensió del contracte de serveis de transport escolar durant el període de confinament a causa de la covid-19. El transport escolar gestionat pel CCO el presten 7 empreses, en el seu moment es van pagar unes bestretes del 75% per l’import de la indemnització que ara, un cop valorades les justificacions, es pagarà o es restituirà l’import que correspongui.

  Així mateix el Ple va aprovar la modificació d’algunes rutes a causa de l’increment o disminució d’alumnes, segons va explicar Medina.

  El conseller delegat de Cicle de Residus, Albert Castells, va explicar els punts relatius a l’aprovació de la creació del nou servei de recollida selectiva, neteja viària i deixalleria (únic punt on els membres de la CUP es van abstenir a causa dels condicionants que han portat a aquesta forma de gestió, segons va comentar el seu portaveu, Jordi Casanova) i l’aprovació dels annexes al conveni  amb l’Ajuntament de Torelló en matèria de recollida de residus.

  Jordi Bruch, conseller delegat de Promoció Econòmica i Consum va prendre la paraula per explicar el punt que feia referència a la gestió de serveis de Promoció econòmica, l’encàrrec de serveis a Creacció a causa de la implementació de diversos projectes.

  Margarida Feliu, va parlar del projecte #OsonaECOTransició40%, projecte del Consell Comarcal d’Osona, ambiciós i col·lectiu, que defineix les línies estratègiques a adoptar en els propers anys per reduir les emissions, el qual ha rebut el suport dels 50 municipis de la comarca i que ja és un model de referència.

  Des del Servei de Cultura, es van aprovar les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l’organització de premis literaris per part dels ajuntaments de la comarca i, també, la declaració com a bé cultural d’interès local de Ca l’Andreuet de Prats de Lluçanès, l’antiga farmàcia del poble. Aquesta petició es fa des del CCO ja que es tracta d’un municipi de menys de 5.000 habitants.

  Per la seva part, Àlex Montanyà, conseller delegat de Règim intern i Hisenda va explicar els punts relatius a la modificació del Catàleg de llocs de treball, l’aprovació del Compte General de l’exercici 2020 i l’aprovació d’una modificació de crèdit.

  Finalment, el vicepresident 1r, Carles Banús, va prendre la paraula per explicar el perquè de l’aprovació d’un període de carència pel crèdit concedit a Onaigua, EPEL. Atès que en el seu moment es va aprovar un crèdit per la creació de l’empresa, es demana retornar-lo a partir del moment de l’inici del servei, previst pel març de 2022.

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat