A- A A+
 • El Ple del Consell Comarcal d'Osona aprova el Pla director de vies ciclistes i les recomanacions per regular els parcs solars

  logo SPlens votant 1 

  30 de juny de 2021 –  El Ple del Consell Comarcal d’Osona aprova el Pla director de vies ciclistes interurbanes a la Plana de Vic així com el document de recomanacions per a la regulació de parcs solars fotovoltaics a nivell municipal.

   

  En aquesta mateixa sessió va prendre possessió el nou conseller comarcal del grup del PSC, Josep Manel Garcia Ruiz, en substitució de Josep Tió Lleonart, el qual va presentar la dimissió en la darrera sessió.

   

  El president Joan Carles Rodríguez va fer lliurament del pin institucional al nou conseller al qual, després de la sessió, se li van mostrar les instal·lacions i les oficines del Consell Comarcal.

  El Ple comarcal, en sessió presencial que es va fer a l’Auditori Marià Vila d’Abadal per tal de respectar les distàncies recomanades per les autoritats sanitàries, va aprovar diversos punts de tràmit, tots per unanimitat dels consellers i conselleres presents a la sala.

  El president va explicar la conveniència d’aprovar la sol·licitud adhesió a l’Associació Xarxa C-17 que permet, juntament amb la Comissió mixta Estat-Generalitat-Món local, recentment creada,  fer el seguiment a l’impuls a l’eix ferroviari i al desdoblament de l’R3.

  El conseller delegat de Desenvolupament Rural, Ramon Roig, va intervenir per explicar el punt de l’ordre del dia que tractava d’aprovar el Pla director de vies ciclistes interurbanes a la Plana de Vic. Aquest ja va ser aprovat en la darrera sessió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses d’Osona; es tracta d’una xarxa per enllaçar els municipis de la plana, des de Sant Martí de Centelles fins als de la Vall del Ges, projectes que han de desenvolupar els ajuntament amb fons Feder i, possiblement, amb Fons europeus.

  El conseller de la CUP, Jordi Casanova, va comentar que és un bon Pla però que convindria treballar per ampliar-lo a la resta de municipis de la comarca.

  Així mateix, es va aprovar per unanimitat el document de recomanacions per a la regulació de parcs solars fotovoltaics a nivell municipal, punt que també es va tractar al darrer Consell d’Alcaldies. Margarida Feliu, vicepresidenta 3a, va explicar que davant l’evidència de diversos projectes de parcs solars a la comarca d’Osona, es va encarregar un estudi, i fruit de les reunions del grup de treball creat a l’efecte, s’han redactat un seguit de recomanacions que cada ajuntament pot adaptar a la normativa municipal. En destaquen 3 punts: la limitació a 10 ha dels parcs, que l’emplaçament es faci en zones degradades i que la distància màxima entre el parc i el punt de connexió sigui, com a mínim, de 500 metres.

  El vicepresident 1r, Carles Banús, va intervenir per parlar de la modificació del Reglament d’abastament d’aigua en alta; la modificació consisteix en posar al dia un Reglament que ja té uns quants anys: afegir la captació de Conanglell, afegir-hi municipis que s’han anat incorporant; eliminar la prohibició d’excedir l’abast de la captació, fixar import per dotacions entre municipis, fer plànols en versió digital i elaborar un pla de desabastament.

  La resta de punts de l’ordre del dia es van aprovar tots per unanimitat. L’aprovació de declaració de Bé d’interès local del Molí de l’Abella de Sant Martí de Centelles, la modificació del preu públic del Servei d’Atenció Domiciliària, l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits i la ratificació de l’aprovació d’un contracte de transport escolar obligatori, entre d’altres, punts que van ser defensats pels consellers i per les conselleres delegades de cada Àrea.

  La propera sessió del Ple comarcal serà extraordinària, el 28 de juliol.

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat