• A- A A+

  Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona - 9 de juny de 2021

  logo SPlens votant 1 

  9 de juny de 2021 –  El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses d’Osona ha tornat a la presencialitat a petició, com va explicar el president Marc Verdaguer a l’inici de la sessió, d’alguns dels electes de la comarca.

   Així mateix, el president va donar la benvinguda a l’alcaldessa accidental de Les Masies de Voltregà, Verònica Ruiz, present a la sala.

  La sessió es va iniciar amb l’aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió anterior i va seguir amb l’exposició dels punts de l’ordre del dia.

  Aprovació inicial del Pla director de vies ciclistes interurbanes a la Plana de Vic.

   

  El conseller delegat de Desenvolupament Rural, Ramon Roig, va prendre la paraula per explicar què és el Pla director i el perquè de presentar-lo davant els alcaldes i alcaldesses de la comarca.

  Aquest Pla neix de la necessitat de fer més sostenible el territori i potenciar l’ús de la bicicleta, després de parlar-ho amb els ajuntaments i amb les entitats;  defineix el traçat de 41 carrils bici que representen 152,7 km. Inclou carrils a la Plana de Vic, no en d’altres indrets de la comarca que per la seva orografia són de més difícil traçat, ja que està pensat per a ús quotidià, carrils que permeten una dualitat entre el desplaçament habitual al lloc de treball i el recorregut de caire turístic.

  El Pla director es presenta al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses (CAO) per presentar-lo més endavant al proper Ple comarcal, ja que com va explicar el secretari de la corporació, el CAO dictamina però no adopta acords de caràcter executiu, com sí que fa el Ple.

  D’altra banda, disposar d’un Pla director permet accedir a subvencions de caràcter oficial. El cost estimatiu total és molt elevat, més de 39 milions d’euros, tot i que els costos dependran de les inversions que hi facin els ajuntaments. Roig també va comentar que les prioritats que defineix el document s’han fet basant-se en 2 criteris: inversió prevista i usuaris potencials.

  El Pla director es va aprovar per 31 vots a favor i una abstenció, la de l’alcalde de Sant Quirze de Besora,

  Informe sobre les recomanacions per a la regulació de parcs solars fotovoltaics a nivell municipal

   

  En aquest punt va prendre la paraula, Gil Salvans, tècnic de l’Agència de l’Energia d’Osona (ALEO) i regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat  de l’Ajuntament d’Olost.

  Des de l’Àrea de Medi Ambient del CCO amb la col·laboració de l’ALEO, es treballa en un informe sobre les recomanacions per a la regulació dels parc solars a la comarca d’Osona, a nivell municipal.

  I tot plegat neix de la necessitat de fer front al problema de l’emergència climàtica i d’impulsar la transició energètica en sòl no urbanitzable. Davant la proposta de parcs molt grans a Osona, s’ha fet necessari definir uns criteris que siguin útils als ajuntaments per adaptar les normatives municipals. L’informe preveu 50 parcs a la comarca que suposen 5 MW, amb una superfície màxima de 10 ha per parc solar. Els criteris definits es poden flexibilitzar en cas de parcs agrivoltaics, també en la limitació de la distància entre el parc i la xarxa d’evacuació.

  L’informe es va aprovar per unanimitat, tothom coincideix en que s’ha d’impulsar la transició energètica. “Davant la situació d’’emergència climàtica, hem de ser sostenibles i a la comarca és possible” va dir el president del Consell Comarcal, Joan Carles Rodríguez.

  Des del Consell Comarcal s’està impulsant, així mateix, el projecte de transició energètica #OsonaEcoTransició40%, visible ja al web, a l’Apartat Agenda 2030.

  Modificació del Reglament d’abastament d’aigua potable en alta a la comarca d’Osona.

   

  Aquest punt el va explicar el vicepresident 1r del Consell Comarcal, Carles Banús, que va recordar que el Reglament d’abastament d’aigua en alta és del 2010 i la darrera modificació es va fer el 2014 i que l’empresa mixta dona servei mitjançant 3 xarxes d’abastament.

  La Comissió d’estudi de la qual en formen part tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal ha fet unes recomanacions per modificar el Reglament en el sentit de: afegir la captació de Conanglell, afegir les noves incorporacions de municipis, eliminar la prohibició que els municipis no poden excedir l’aportació inicial, disposar d’un sistema digital de plànols i sistemes d’informació geogràfica, fixar import per dotació i també proposar que es redactin diferents plans de desabastament per situacions especials.

  La informació es va presentar als alcaldes, que van aprovar per unanimitat, i es presentarà a la propera sessió del Ple.

  Ja fora de l’ordre del dia, es va fer una sessió informativa amb dues intervencions.

  Ramon Lluís Lletjós, director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  a la Catalunya Central es va acomiadar dels alcaldes i alcaldesses de la comarca d’Osona en el moment en què deixa el càrrec per jubilació.

  Finalment va intervenir Joan Soler, exprofessor de la UVic-UCC i ara coordinador del programa “Universitat a l’abast de tothom (UAT), programa de beques de la universitat per a persones amb bon expedient acadèmic però amb poques possibilitats per estudiar a causa de la seva situació econòmica.

   

  Osona, 10 de juny de 2021

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat