• A- A A+

  Convocatòria pública del procés selectiu d'una borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a

  logov processossel

  El Consell Comarcal d'Osona obre convocatòria pública pel procés selectiu d'una borsa de treball d'arquitecte/a tècnic/a.

  Categoria:            Escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2


   

  Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Grau en Enginyeria de l’Edificació, Arquitecte Tècnic, Aparellador o altra titulació equivalent 

   

  Les bases es troben a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat): 

  -Tauler electrònic.  

  -Perfil del contractant – oferta laboral pública  

  Enllaç: 


  Per a més informació, podeu consultar el document complert.
   

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  

    

  Del 27 de maig al 15 de juny de 2021 

    

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

  La sol·licitud genèrica anirà acompanyada de la documentació següent: 

    

  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del document d’identitat. 
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B.
  • Fotocòpia nivell C1 de català (o equivalent o superior)   
  • Currículum vitae. 

   Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12 

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat