A- A A+
 • El Ple Comarcal aprova per unanimitat una Moció de Suport al Poble Saharauí davant l'escalada militar al Sàhara Occidental

  Foto TIAF 

  El Ple del Consell Comarcal d'Osona reunit en sessió ordinària el passat 30 de desembre de 2020, va aprovar per unanimitat dels membres presents, la Moció de suport al poble sahrauí davant l'escalada militar al Sàhara Occidental:

  "MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA OCCIDENTAL


  Fets o antecedents


  Vista la “Moció de suport al poble saharaui davant l’escalada militar al Sàhara Occidental” del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ens del qual el Consell Comarcal d’Osona n’és soci, on hi diu literalment:


  “MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA OCCIDENTAL


  El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) va emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions Unides i la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències.

  El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d’11 km de longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà Atlàntic. El regne del Marroc va obrir il·legalment una bretxa al mur que separa el Sàhara Occidental ocupat pel Marroc dels els territoris alliberats del Sàhara Occidental controlats per la RASD, i la va asfaltar l’agost de 2016 per facilitar el trànsit de vehicles que transporten recursos naturals espoliats del Sàhara Occidental que es comercialitzen a tercers països.


  Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per part del Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se pacíficament des del passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del Guerguerat i que diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que entren i surten sense cap control per part de cap autoritat civil ni per part de la Missió de les Nacions Unides per el Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO).


  El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per trencar el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de vehicles en la franja que separen la duana marroquina amb República Islàmica de Mauritània. La resposta del Front Polisario va ser denunciar aquests fets davant del Consell de Seguretat de Nacions Unides, enviar efectius militars a prendre posicions davant un eventual enfrontament armat, i anunciar la represa d’hostilitats.


  La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord Militar Nº1 signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 19911. Un fet que va dur al govern de la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element marroquí, ja fos militar,de seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda com a "zona de separació", seria considerada una agressió flagrant a la que la part sahrauí respondria en legítima defensa de la seva sobirania nacional. Aquesta situació suposaria la fi de l'alto el foc i l'esclat d'una nova guerra a la regió.


  Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de tensió que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i és per aquest motiu que es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
  ACORDS:


  - Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, el Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per comunicar-se amb Mauritània.


  - Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i la seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració d’aquest referèndum d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.


  - Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la presa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions perquè s'alliberin els activistes sahrauís presos.


  - Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant amb les entitats locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels projectes de cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets humans de les persones sahrauís.


  - Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.”


  Atès que el Consell Comarcal d’Osona desenvolupa polítiques de cooperació al desenvolupament a través del Servei de Cooperació promovent accions de suport a entitats d’Osona a través d’una convocatòria anual d’ajuts per a projectes de cooperació al desenvolupament i també a través de campanyes de solidaritat i accions de sensibilització per donar suport institucional i fer d’altaveu als projectes o activitats de les entitats del territori.


  Per allò exposat, el Ple del Consell Comarcal d’Osona, per UNANIMITAT dels assistents, que representa la MAJORIA ABSOLUTA del seu nombre legal de membres, amb els vots a favor dels senyors i senyores Joan Carles Rodríguez Casadevall, Margarida Feliu Portabella, Marçal Ortuño Jolis, Maria Balasch Pla, Núria Arau Crusellas, Glòria Colom Puigbò, Rafa Cuenca Gamiz, Àlex Montanyà Rifà, Sònia Muñoz Culubret i Txevi Rovira Montells d’ERC-AM; Carles Banús Puigivila, Marc Verdaguer Montanyà, Jordi Bruch Franch, Albert Castells Vilalta, M. Teresa Espadaler Casellas, Joan Moreno Parés, Albert Prado Olmos i Oriol Usart Sánchez, de JXCAT; Pere Medina Serrahima, Montserrat Juvanteny Canal, Núria Roca Carrasco i Ramon Roig Solé, d’IDO, Joan Carmona López i Josep Tió Lleonart, de CP i Jordi Casanova  Sellarès i Marta Boixeda Pujols, de la CUP,


  Acorda:


  1r.- Signar i donar suport a la present moció com a instrument de posicionament del municipalisme solidari per tal de sumar-se a la demanda de que totes les administracions, govern de Catalunya, govern de l’Estat espanyol, institucions europees i Nacions Unides promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la presa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions perquè s'alliberin els activistes sahrauís presos.
  2n.- Donar suport al Poble Sahrauí i seguir col·laborant amb les entitats de solidaritat d’Osona que treballen amb el poble Sahrauí com l’entitat Cooperació Osona Sahara (COOOS), a través dels projectes de cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets humans de les persones sahrauís i també a través de projectes de sensibilització per donar a conèixer a la població d’Osona la situació del Poble sahrauí i els projectes que l’entitat hi realitza, com la recent campanya “D’Osona al món: La vacuna som tots”.
  3r.- Mantenir el compromís humanitari d’aquest Consell Comarcal i reforçar les polítiques de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
  4t.- Facultar al president Joan Carles Rodríguez Casadevall, per la signatura de la present moció.
  5è.- Animar als Ajuntaments d’Osona a donar suport a aquesta moció mitjançant la seva signatura, fent créixer així el compromís del municipalisme amb els valors i els principis de la cooperació, la solidaritat i la pau.
  6è.- Comunicar el present acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament."

  En el torn de Precs i Preguntes va intervenir una representant de l'ONG osonenca Osona Cooperació Sàhara COOOS, Sandra Carrera,  que va agrair al Consell Comarcal l'impuls per aprovar la Moció, va animar als ajuntaments de la comarca a fer-ho i va explicar als assistents del Ple la situació del Sàhara Occidental en base a l'experiència que té l'entitat osonenca a la zona.

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat