A- A A+
 • Inici del curs escolar 2019-2020

  menjadorescolar web

  Aquest curs 2019-20 a la comarca, un total de 4.730 alumnes comencen Educació Infantil (29 més que el curs anterior), 10.907 ho fan a Educació Primària (50 més que el curs anterior) i 7.250 alumnes ho fan a l’Educació Secundària Obligatòria (111 més que el curs anterior). En total, a Osona hi tenim aquest curs 22.887 alumnes des de p3 a 4rt d’ESO.

  Aquest curs, Osona compta amb una nova oferta formativa pilot a Catalunya, amb l’inici d’un Batxillerat de 3 anys, amb doble titulació (Títol de Batxillerat i Títol Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Esports, alhora). Aquesta prova pilot es comença en 7 centres a Catalunya i un d’ells és l’Institut de Vic.

  El Consell Comarcal d’Osona té delegades les competències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dels serveis de transport i de menjador escolar, entre d’altres.

  Servei de menjador escolar:

  El Consell Comarcal està en vies de resolució del procés de licitació del servei de menjador, i actualment presta el servei a través de l’empresa 7 i TRIA, SA, a un total de 31 centres docents d’educació infantil i primària de la comarca.

  Beques de menjador escolar:

  D’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament s’han pogut atorgar un total de 2.473 beques de menjador per import de 1.629.161 euros.

  Aquestes beques es divideixen en quatre conceptes que tenen com a referència el preu del servei de menjador escolar de cada centre:

   – L’import total del servei de menjador escolar, fins a un màxim de 6,20 euros

  – El 60% de l’import del servei de menjador

  – El 50 % de l’import del servei de menjador

  L’atorgament d’aquests ajuts es fa en coordinació amb els Serveis socials de tots els ajuntaments de la comarca i s’acompleix el principal objectiu que és atendre la població més desafavorida.

  D’altra banda, també s’atorguen beques de menjador a aquells alumnes que, per manca d’oferta educativa en el seu municipi de residència s’han de desplaçar a un altre lloc, rebent l’import del servei de menjador escolar fins a un màxim de 6,20 euros. A la comarca d’Osona s’han atorgat un total de 412 ajuts de menjador per l’import global i per tot el curs escolar per un import total de 420.488 euros.

   Servei de transport escolar:

  El Consell Comarcal d’Osona gestiona també el servei de transport escolar per aquells alumnes d’educació obligatòria que no tenen oferta educativa en el seu municipi de residència i es veuen obligats a desplaçar-se al centre proposat pel Departament d’Ensenyament.

  Aquest curs 2019-20 hi ha un total de 47 vehicles que presten aquest servei i transporten uns 1.350 alumnes d’educació obligatòria.

  Així mateix, hi ha un total de 160 alumnes d’educació postobligatòria i també alumnes que es desplacen dins el mateix municipi de residència que es beneficien d’aquest servei, en tant que ocupen places buides i no comporten la contractació de més vehicles. En aquests casos, l’Administració no està obligada a prestar el servei amb caràcter gratuït i, seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament, aquests alumnes han d’abonar un preu públic per a fer ús del servei.

   

  El

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat