A- A A+
 • Convocatòria pública pel procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'un/una tècnic/a superior - coordinador/a del PECT

  Noticia 3.1

  Convocatòria pública del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’un/a tècnic/a superior – coordinador/a del PECT

    

  Categoria:                   Tècnic superior – A1

  Titulació:                   Llicenciatura o Grau de la branca de les ciències socials i  jurídiques

   Les bases i model d’instància es troben a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona:

  www.ccosona.cat – perfil del contractant – oferta laboral pública

   

  La contractació estarà cofinançada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en el marc dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT.

    

  TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: 20 DIES NATURALS

  DEL 28 DE JUNY AL 17 DE JULIOL DE 2019, AMBDÓS INCLOSOS

   

   

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

   

  -          Instància específica degudament emplenada (es troba a la pàgina web)

  -          Fotocòpia títol exigit

  -          Fotocòpia DNI o document d’identitat per comunitaris o tarja de resident

  -          Fotocòpia del carnet de conduir

  -          Fotocòpia nivell C1 de català (o equivalent o superior), si el  tenen

  -          Currículum vitae

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat